Sługa Boży Franciszek Blachnicki

 • Życiorys ks. Franciszka Blachnickiego

  19 grudnia 2016

  Ks. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Miller. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowskich Górach; był bardzo aktywny w harcerstwie. W 1938 roku zdał maturę; we wrześniu podjął służbę wojskową. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aż do kapitulacji. W październiku w Tarnowskich Górach rozpoczął...

  czytaj wiecej...
 • Testament ks. Franciszka Blachnickiego

  19 grudnia 2016

  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 17.06.1986 Dzisiaj, w 44 rocznice największego dnia mojego życia, dnia moich narodzin w celi skazańców na oddziale ,,BI” katowickiego więzienia – chciałbym ku chwale Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego wyznać z wdzięcznością, że oprócz niezliczonych innych darów otrzymałem w swoim życiu cztery niezwykłe dary, które uważam według mojej obecnej...

  czytaj wiecej...
 • Chronologia wydarzeń życia ks. Blachnickiego

  19 grudnia 2016

  24 marca 1921 Franciszek Blachnicki rodzi się w Rybniku jako siódme dziecko Józefa i Marii Blachnickiej z domu Miller.   1929 Blachniccy osiadają w Tarnowskich Górach, gdzie Franciszek uczęszcza do Państwowego Gimnazjum Męskiego im. Jana Opolskiego oraz aktywnie uczestniczy w ruchu harcerskim.   1938 Zdaje z wyróżnieniem egzamin maturalny i zgłasza się jako ochotnik do wojska.   1938-1939 Odbywa roczną...

  czytaj wiecej...
 • Modlitwy

  19 grudnia 2016

  Modlitwa o beatyfikację Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest...

  czytaj wiecej...
 • Dodatkowe informacje

  19 grudnia 2016

  Dodatkowe informacje na temat ks. Franciszka Blachnickiego można uzyskać po kliknięciu na poszczególne linki: Publikacje ks. Franciszka Blachnickiego Świadectwa Media- zdjęcia, filmy i inne

  czytaj wiecej...