Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!  
Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
Jako Kościół Boży trwamy w radości paschalnej niech udziela się ona w naszej wspólnocie Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej!


Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny mogliśmy wspólnie przeżyć Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej. Dziękuję ks. Sylwestrowi Bernatowi, Magdzie i Jackowi Piotrowskim oraz ich dzieciom za pomoc w organizacji tych rekolekcji. Szczególnie jestem Panu Bogu wdzięczny, że możemy te rekolekcje przeżywać w łączności Oazy Młodzieżowej z Domowym Kościołem.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim obecnym na obchodach 20-lecia naszej Diecezji Bydgoskiej zarówno w Bazylice Mniejszej św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy dnia 6 kwietnia 2024, jak i w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy dnia 8 kwietnia. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że te wyjątkowe celebracje były jeszcze bardziej jednoczące i pełne radości.

W zeszłym tygodniu odbył się dzień wspólnoty animatorów i członków diakonii Ruchu Światło-Życie. Dziękuję wszystkim obecnym za wspólnie spędzony czas, za modlitwę i zaangażowanie. Wyrazy uznania kieruję również do naszego Biskupa Krzysztofa Włodarczyka, który zgromadził nas przy stole eucharystycznym i przekazał nam Słowo Boże, inspirując nas do dalszej pracy w służbie Kościołowi. Podczas dnia wspólnoty odbyło się również posiedzenie Diecezjalnej Diakonii Jedności. Serdecznie dziękuję za obecność wszystkich przedstawicieli, za zaangażowanie i gotowość do służby. Wasza praca i determinacja sprawiają, że nasza wspólnota jest coraz silniejsza i bardziej zjednoczona. Cieszę się, że udało nam się tak dużo rzeczy ustalić.

Niezmiernie raduje mnie fakt, że jako Ruch Światło-Życie mogliśmy także zaangażować się w Diecezjalny Dzień Dobra. Serdeczne podziękowania dla naszej Młodzieży Oazowej ze św. Jadwigi i św. Maksymiliana oraz Diakonii Miłosierdzia za ich zaangażowanie w wydawanie posiłków razem z Diecezjalną Caritas na Łuczniczce. Wasza dobroć i troska o drugiego człowieka są prawdziwym świadectwem miłości Chrystusa!

Wreszcie, chciałbym serdecznie podziękować za możliwość spotkania z kolejną wspólnotą oazową w naszej Diecezji, tym razem w Złotowie. Wasza otwartość, zaangażowanie i radość są niesamowite! Księże Janie tak trzymać! Dziękuję, że dzieliliście się z nami swoją wiarą i doświadczeniem, tworząc piękne chwile wspólnej modlitwy i braterstwa. Niech Bóg błogosławi waszą wspólnotę i umacnia w waszej misji ewangelizacyjnej. 


Dziękuję wszystkim za radość i serdeczność, jaką okazaliście podczas wszystkich naszych spotkań!

Bardzo proszę Wspólnotę Oazową o modlitwę w moich osobistych sprawach. Po dłuższym czasie podjąłem decyzję o zmianie w moim posługiwaniu kapłańskim. Chciałbym serdecznie podziękować Biskupowi Krzysztofowi Włodarczykowi za zgodę na przystąpienie do Uni Kapłanów Chrystusa Sługi. Mam nadzieję, że będę mógł dołączyć do członków Uni podczas Rekolekcji Kapłańskich w listopadzie 2024 roku lub wcześniej.

ks. Paweł Rybka
Moderator Diecezjalny
Ruchu Światło-Życie
Diecezji Bydgoskiej 
INTENCJA MODLITEWNA NA MAJ:
O potrzebne dary Ducha Świętego dla wszystkich posługujących podczas tego rocznych Oaz Żywego Kościoła.