Kontakty

Kontakty
NazwaStanowiskoKontakt
Ks. Wenancjusz Zmuda

Moderator Diecezjalny
DK Diecezji Bydgoskiej
mbzwycieska@gmail.com
Agnieszka i Rafał Staszewscy

Para Diecezjalna
DK Diecezji Bydgoskiej
arbydgoszcz6@gmail.com
Katarzyna i Mariusz Wodeccy

Para Rejonowa Rejonu IAwodmar16@wp.pl
Katarzyna i Krzysztof Wiankowscy

Para Rejonowa Rejonu IBkasia.wiankowska@gmail.com
Justyna i Rafał Kisiccy

Para Rejonowa Rejonu IIr.kisicki@poczta.fm
Irena i Tomasz Fiszerowie

Para Rejonowa Rejonu IIItomasz@fiszer.pl
Berenika i Radosław MedzińscyPara Rejonowa Rejonu IVmedzinscy@gmail.com
Mirosława i Piotr Rybka

Para Rejonowa Rejonu Vmiroslawa.rybka@gmail.com
Violetta i Mariusz Odjas
Para Rejonowa Rejonu VI
mariusz@odjas.eu
Teresa i Henryk Drzymała

Para Rejonowa Rejonu VIIth.drzymala@gmail.com
Joanna i Leszek Pliszka

Para Rejonowa Rejonu VIIIleszek.pliszka@bydgoszcz.oaza.pl

joanna_pliszka@wp.pl
Sylwia i Jan Jasińscy

Administratorzy strony internetowej
DK Diecezji Bydgoskiej
administrator@dk.bydgoszcz.pl
Marlena i Remigiusz Galiccy

Administratorzy strony DK Diecezji
Bydgoskiej na Facebooku
remigiusz.galicki@katolik.bydgoszcz.pl
Bożena i Maciej GorzelakPublikacja „Rodzinki”, pozyskiwanie
informacji do publikacji
w DK i przyszłe wydarzenia w DK
maciej.gorzelak.1@gmail.com
Anna i Paweł SzarapkowiePublikacja tekstów w „Rodzince”,
„Listach” i innych
szarapka@vp.pl
Anna i RyszardKronika, galeria