Kontakty

Kontakty
NazwaStanowiskoKontakt
Ks. Wenancjusz Zmuda

Moderator Diecezjalny
DK Diecezji Bydgoskiej
mbzwycieska@gmail.com
Agnieszka i Rafał Staszewscy

Para Diecezjalna
DK Diecezji Bydgoskiej
arbydgoszcz6@gmail.com
Joanna i Błażej KurekPara Rejonowa Rejonu IA Osowa Górajoannakurek19@gmail.com
 
blazejkurek@gmail.com
Katarzyna i Krzysztof Kornaccy

Para Rejonowa Rejonu IB
Miedzyń- Łochowo
krzyszkor@wp.pl

Magda i Artur Knioł
Para Rejonowa Rejonu II Bartodziejemagdalena.kniola@wp.pl
Irena i Ireneusz Kolanowscy
Para Rejonowa Rejonu III Śródmieście-Błoniekolanowska.irena@gmail.com
Berenika i Radosław MedzińscyPara Rejonowa Rejonu IV Bydgoszcz Południemedzinscy@gmail.com
Małgorzata i Wojciech Rzepka

Para Rejonowa Rejonu V
Fordon Wisła
rzepkawojciech@wp.pl
Violetta i Mariusz Odjas


Para Rejonowa Rejonu VI Fordon Górki
mariusz@odjas.eu
Teresa i Henryk Drzymała

Para Rejonowa Rejonu VII Złotówth.drzymala@gmail.com
Joanna i Leszek Pliszka

Para Rejonowa Rejonu VIII Krajeńsko-Pałuckileszek.pliszka@bydgoszcz.oaza.pl

joanna_pliszka@wp.pl

Asia i Jacek Lachowicz
Para Rejonowa Rejony X Niemczasiaijacek.lachowicz@gmail.com
Sylwia i Jan Jasińscy

Administratorzy strony internetowej
DK Diecezji Bydgoskiej
administrator@dk.bydgoszcz.pl
Marlena i Remigiusz Galiccy
Administratorzy strony DK Diecezji
Bydgoskiej na Facebooku
remigiusz.galicki@katolik.bydgoszcz.pl
Bożena i Maciej GorzelakPublikacja „Rodzinki”, pozyskiwanie
informacji do publikacji
w DK i przyszłe wydarzenia w DK
maciej.gorzelak.1@gmail.com