Podziękowania do wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniach i prowadzeniu świętowania w Górce Klasztornej Jubileuszu 50-lecia DK na ziemi bydgoskiej

Podziękowania do wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniach i prowadzeniu świętowania w Górce Klasztornej Jubileuszu 50-lecia DK na ziemi bydgoskiej

Kochana Wspólnoto

Kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich, którzy brali udział w przygotowaniach i prowadzeniu świętowania w Górce Klasztornej Jubileuszu 50-lecia DK na ziemi bydgoskiej.

Przede wszystkim dziękujemy Naszemu Panu, że było to Jego wolą, abyśmy mogli pięknie i bezpiecznie świętować w sprzyjających warunkach atmosferycznych i w otoczeniu wiosennej przyrody, na terenie najstarszego Sanktuarium Maryjnego w Polsce.

Dziękujemy naszemu Ks. Bp Krzysztofowi za przewodniczenie Zgromadzeniu Eucharystycznemu, za wygłoszone słowo, za wspólny posiłek, rozmowy – wspólne świętowanie.

Dziękujemy Księżom Misjonarzom Świętej Rodziny – gospodarzom miejsca, za współpracę.

Dziękujemy naszym kapłanom za obecność, modlitwę.

Dziękujemy diakonii liturgicznej za asystę oraz diakonii muzycznej za przygotowanie śpiewników i oprawę muzyczną podczas Eucharystii.

Dziękujemy Katarzynie i Pawłowi – poprzedniej parze krajowej DK oraz skarbikom DK Renacie i Dariuszowi za obecność i prezenty jubileuszowe.

Dziękujemy poprzednim parom diecezjalnym i osobom, które budowały wspólnotę DK na ziemi bydgoskiej za świadectwo życia i wsparcie.

Na górnym zdjęciu od lewej stoją: ks. Zbigniew Kopciński, Ks. Piotr Wencel, Ks. Wenancjusz Zmuda, Rafał i Agnieszka Staszewscy, Andrzej i Bożena Barylscy, Małgorzata (której prawie nie widać, stoi za mężem) i Kazimierz Zadłużni, Irena Becker (za Ireną stoi jej córka Aleksandra), Gabriela i Jacek Andruszkiewicz, Ewa i Janusz Nowaccy, Eleonora Gwardzik, Teresa i Zygfryd Buzałowie, Regina i Marek Piątkowscy, Małgorzata i Mariusz Maciejewscy, Dorota i Ryszard Kochańscy.

Dziękujemy Teresie i Henrykowi parze rejonowej z rejonu złotowskiego za poświęcony czas podczas przygotowań, wspólne wyjazdy do Górki Klasztornej. Dziękujemy za zorganizowanie tortu, grochówki, grilla i ciast wykonanych przez poszczególne kręgi oraz inne sprawy organizacyjne.

Dziękujemy Reginie i Markowi za transport stolików, krzeseł, ustawienie i obsługę namiotu z kawą, herbatą i drożdżówkami.

Dziękujemy Joannie i Leszkowi wraz z zespołem „Posłani przez Pana” za zorganizowanie i prowadzenie koncertu uwielbieniowego.

Dziękujemy Magdalenie i Tomaszowi za udostępnienie placu zabaw dla dzieci – „dmuchańce” i inne atrakcje.

Dziękujemy Sylwii i Dariuszowi za pomoc w zorganizowaniu i transporcie stołów i ławek.

Dziękujemy Marii i Krzysztofowi za przygotowanie projektu, zebranie informacji oraz zlecenie wykonania koszulek jubileuszowych i ich dystrybucję.

Dziękujemy Ewie, Katarzynie i Tomaszowi, Marii i Edwardowi, Violetcie i Mariuszowi za projekt, zamówienie i dystrybucję chust diecezjalnych.

Dziękujemy Annie i Pawłowi, Sylwii i Janowi za zrealizowanie nagrania jubileuszowego audiobooka „Bo miłość jest z Boga. Na drogach duchowości małżeńskiej” .

Aleksandrze i Jackowi za wspieranie nas i zdjęcia.

Dziękujemy Wam, kochane pary rejonowe za wszelkie pomysły, współpracę, koordynację działań, wsparcie, każde dobre słowo i uśmiech podczas przygotowań oraz w trakcie trwania świętowania. Dziękujemy Wam za przygotowanie wspaniałych przedstawień Waszych rejonów.

Dobrze, że jesteście! Chwała Panu!!!

Agnieszka i Rafał wraz z ks. Wenancjuszem

Więcej zdjęć na FB