20.04.2024 r. Dzień Wspólnoty rejonu VIII Krajeńsko-pałuckiego w Szubinie

20.04.2024 r. Dzień Wspólnoty rejonu VIII Krajeńsko-pałuckiego w Szubinie

W sobotę  20 kwietnia 2024 r.  Kręgi Domowego Kościoła z rejonu krajeńsko – pałuckiego zgromadziły się w Kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie, aby przeżywać swój Rejonowy Dzień Wspólnoty. Rozważaliśmy kolejny fragment IV Drogowskazu Nowego Człowieka: Kościół – wspólnota pielgrzymujących ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się Nowy Człowiek; chcę wzrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę małej grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła powszechnego.

Był  to dla nas czas refleksji nad własną drogą formacji, zadaniem w Ruchu, w kręgu, w parafii, wreszcie w Kościele . 

Na spotkaniach w kręgach dzieliliśmy się swoją drogą formacyjną w Ruchu Światło-Życie.

Każdy człowiek ma swój czas, swoją drogę formacji. Jedni przeżywają jej kolejne punkty wielokrotnie niektórzy tylko raz, ale za każdym razem ważne jest, aby przeżywać ją w pełni. Przypomnieliśmy sobie, że owocem przeżywanej formacji powinno być podjęcie służby (diakonii) we wspólnocie Kościoła.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za czas, który dla nas przygotował – czas Adoracji Najświętszego Sakramentu, Eucharystię oraz dar wspólnoty.

Dziękujemy kapłanom – opiekunom kręgów w Szubinie : Ks. Łukaszowi, Ks. Marcinowi (2 kręgi przy parafii Św. Andrzeja Boboli), Ks. Bartkowi (krąg przy parafii Św. Marcina Biskupa) a także Ks. Romanowi – Moderatorowi Rejonu i opiekunowi kręgu przy parafii św. O. Pio w Zamościu  za  otwartość i towarzyszenie nam w tym dniu, za wspólnie przeżytą Mszą Świętą, wygłoszoną homilię i konferencję,  a ks. Proboszczowi za ciepłe przyjęcie nas na terenie swojej parafii i spędzenie z nami czasu na agapie.

Bogu niech będą dzięki.

Małżeństwa z kręgów Domowego Kościoła

Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie

Rejonu krajeńsko – pałuckiego