Konkurs dla młodzieży – LITURGIA BENEDICTA

Konkurs dla młodzieży – LITURGIA BENEDICTA

Króluj nam Chryste!

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej, przy współudziale Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej oraz Centrum Studiów Ratzingera, organizuje i serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu dla młodzieży – LITURGIA BENEDICTA (od kl. VII SP do ostatniej klasy szkoły średniej i zawodowej) poświęcony liturgii w nauczaniu kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach i na stronie internetowej: www.liturgiabenedicta.pl

oraz pismo przewodnie konkursu
Honorowy patronat nad konkursem objął JE Ks. Biskup Jan Tyrawa.
W imieniu organizatorów

ks. Karol Rawicz-Kostro

Moderator Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej

Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej