Relacja z Oazy Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Relacja z Oazy Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

W Pelplinie, w Collegium Marianum przy Bazylice Katedralnej pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, w dniach 7-9 października, odbyła się Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych (OJDOR), w której uczestniczyliśmy wraz z Dorotą i Rysiem Kochańskimi oraz Agnieszką Zajączkowską członkami diakonii oaz rekolekcyjnych (DOR) z naszej diecezji, jak i z członkami DOR z innych diecezji.

Gospodarzami spotkania była Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR) oraz diecezja pelplińska, która zorganizowała rekolekcje i dbała o nas podczas całego krótkiego pobytu. Mięliśmy okazję zwiedzić klasztor pocysterski, w którego murach zamieszkaliśmy oraz muzeum Diecezji Pelplińskiej z jedynym w Polsce egzemplarzem dwutomowej Biblii Gutenberga w oryginalnej XV-wiecznej oprawie. Od strony duchowej towarzyszył nam, jak zawsze na takich spotkaniach, ks. Aleksander Suchocki z CDOR. Służył nam doświadczeniem, świadectwem i posługą kapłańską.
Tematem OJDOR-u była „Rola oaz wielkich w strzeżeniu tradycji i charyzmatu oazy”.

Na wstępie przypomnieliśmy sobie pojęcie oazy wielkiej. Oaza mała, oaza średnia i oaza wielka tworzą razem system oazowy od strony strukturalnej.
Oaza mała to jest grupa kilkuosobowa z animatorem (w DK od 4-7 małżeństw). W niej dokonuje się przeżycie małej wspólnoty, przeżycie Kościoła we wspólnocie.

Oaza średnia natomiast to potocznie oaza rekolekcyjna taka jaką przeżywamy w czasie wakacji lub w czasie dni wspólnoty, składająca się z większej liczny uczestników, z kilku oaz małych.

Oaza wielka to kilka oaz średnich, które znajdują się w pobliżu siebie i reprezentują różne typy oaz we wszystkich stopniach – dzieci bożych, młodzieży i rodzin DK. Dzięki temu oaza wielka jest jednością.
Oaza wielka sama w sobie należy do charyzmatu oazy w pełni.

Podstawowym celem w oazie jest przeżycie Kościoła jako wspólnoty, we wspólnocie. „Tajemnicą oazy jako charyzmatu jest osiągnięcie pewnej pełni elementów potrzebnych do życia. Jest w niej i modlitwa, i liturgia, i Słowo Boże, i aktywność uczestników, i służba wzajemna, i znoszenie się we wspólnocie, a więc ofiara, i przekazywanie wiedzy. Wszystko to stanowi organiczną całość, pełnię. Jeśli się pominie jeden czy drugi element, to życie albo osłabnie, albo w ogóle zaniknie.” (ks. F. Blachnicki, Charyzmat oazy, obowiązek jego strzeżenia 1981 r.)

Podczas konferencji i warsztatów dzieliliśmy się trudnościami, które napotykają moderatorzy przy organizacji Oaz Wielkich w czasie letnich rekolekcji szczególnie na północy kraju. CDOR zadeklarował przygotowanie mapy z miejscami, w których Oazy Wielkie mogą mieć miejsce aby umożliwić i ułatwić realizację charyzmatu jedności i wspólnoty RŚŻ.

Był też czas na dzielenie się życiem w naszych diecezjach, co było bardzo ubogacające i inspirujące, i mamy nadzieję, będzie pomocne, by dobrze przygotować i poprowadzić wakacyjne oazy.
Następny OJDOR już w lutym, tym razem gospodarzem będzie archidiecezja częstochowska, na którą zapraszamy wszystkich sympatyków i chętnych do posługi w DOR diecezji bydgoskiej.

Elżbieta i Krzysztof Chałubek
DOR diecezji bydgoskiej