2024 niepubliczna

2024 niepubliczna
Oaza Rodzin III st. - Rzym i Włochy (22.06 – 06.07.2024)

Rodzaj rekolekcji: Oaza Rodzin III st.
Termin: 22.06 – 06.07.2024
Miejsce: Rzym i Włochy (ośrodek)

Koszty:
dorośli i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2100  zł + 995 €.

Brak możliwości udziału młodszych dzieci z uwagi na trudy podróży.

Płatności:

  1. Zaliczka 1000  zł od osoby - w ciągu 7 dni od zapisu, przelewem na numer konta podany w mailu z potwierdzeniem zapisu.
  2. Druga część zaliczki w kwocie 1100 zł od osoby płatna do końca lutego 2024 r. na to samo konto bankowe.
  3. Kwota 950 € od osoby płatna przelewem do końca kwietnia 2024 r. na konto w Euro jw.
  4. Pozostała kwota 45 € od osoby płatna gotówką w autokarze parze moderatorskiej.

Prowadzący:
Jola i Wiktor Stromscy, ks. Janusz Konysz

kontakt: 602 154 789; wiktor@stromski.pl

Rejestracja