bł. Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi

bł. Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi

b. maria i luigi beltrame quattrocchibł. Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi – krąg w parafii p.w.Wniebowstąpienia Pańskiego w Bydgoszczy (Osowa Góra), rejon IA.

Krąg istnieje od 1998 roku. Pilotowany był przez 1 rok.

Maria i Luigi Beltrame Quattrocchi – pierwsza w historii Kościoła para małżonków wspólnie wyniesiona na ołtarze.Sakrament małżeństwa zawarli 25.11.1905 roku. Byli rodzicami Filippo (ks. Tarcisio), Stefanii (s. Cecylia), Cesarino (ks.Paolino) i Enrichetty. Źródłem procesu beatyfikacyjnego było pragnienie papieża Jana Pawła II, aby wreszcie jakieś małżeństwo doczekało się uznania przez Kościół świętości ich życia. Dnia 21.10.2001 r to małżeństwo zostało ogłoszone błogosławionym podczas jednej liturgii, jak w dniu zaślubin.Od czasów beatyfikacji Quattrocchich przez Jana Pawła II, ich wspólne życie, określane jako „świętość dwojga”, oficjalnie uznane zostało za nowy model świętości oraz przełom w duchowości chrześcijańskiej.

 

 

 

 

 

Informacje nt. błogosławionych małżonków Luigi i Maria Beltrame Quattrocchi zostały zaczerpnięte z książki „Aureola dla dwojga” – A.Danese i G.P. Di Nicola – Wydawnictwo Św. Pawła.