I Bydgoski Bal Niepodległości 11.11.2017 r. – wspomnienia

I Bydgoski Bal Niepodległości 11.11.2017 r. – wspomnienia