dekret o heroiczności

dekret o heroiczności

Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót ks. Franciszka Blachnickiego

W dniu 1 X 2015r. o godzinie 12.00 Watykan podał informację, iż Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Założyciela Ruchu Światło-Życie.

Informacja w języku włoskim brzmi: eri, 30 settembre 2015, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza privata Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Nel corso dell’udienza il Sommo Pontefice ha autorizzato la Congregazione a promulgare i decreti riguardanti: – le virtù eroiche del Servo di Dio Francesco Blachnicki, Sacerdote diocesano; nato a Rybnik (Polonia) il 24 marzo 1921 e morto a Carlsberg (Germania) il 27 febbraio 1987; Do ogłoszenia beatyfikacji potrzebny jest zatem tylko jeden warunek: cud.