Fundacja Ruchu Światło-Życie w Bydgoszczy

Fundacja Ruchu Światło-Życie w Bydgoszczy

Ośrodek Fundacji Ruchu Światło-Życie powstał w Bydgoszczy w dniu 26.11.2011 r., aby wspierać inicjatywy Oazy podejmowane na terenie diecezji bydgoskiej.

Kierownikiem Ośrodka został Jakub Piątkowski, natomiast księgową Małgorzata Zamorska.

Fundusz założycielski Fundacji Światło-Życie powstał z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „Za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”.
Obecnie Fundacja zajmuje się działalnością wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała patologiom, pomaga ludziom stawać się wolnymi od wszelkich uzależnień, upowszechnia pozytywne wzorce osobowe, pomaga ludziom wymagającym szczególnej troski, przekazuje żywność potrzebującym. Od 2006 r. funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. Stanowi narzędzie służące realizacji różnych dzieł podejmowanych przez Ruch Światło-Życie.
Konferencje, sympozja, warsztaty i kursy liderów grup wśród młodzieży, to tylko niektóre działania podejmowane przez Bydgoski Ośrodek Fundacji Światło-Życie.

 

Zapraszamy na nasza stronę na Facebooku.