Informacje Moderatora Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej 10/2023

Informacje Moderatora Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej 10/2023


SŁOWO MODERATORA DIECEZJALNEGO
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!
 
Przygotowując nasz informator, za każdym razem zauważam, że nasza wspólnota Ruchu Światło-Życie w Diecezji Bydgoskiej coraz więcej organizuje różnych wydarzeń. Widzę wiele pięknych inicjatyw oraz zaangażowanie wielu ludzi w służbie bliźnim w imię Chrystusa Jezusa.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy niezmiennie praktykują codzienne spotkania w Namiocie Spotkania. Boże Słowo stanowi fundament nie tylko naszego zaangażowania w diecezjalnych diakoniach Ruchu Światło-Życie, ale także rozwijania naszej indywidualnej duchowości opartej na dziedzictwie duchowym ks. Franciszka Blachnickiego, oraz Jego kontynuatorów ks. Wojciecha Danielskiego oraz s. Jadwigii Skudro RSCJ. Poprzez nasze osobiste zjednoczenie ze Słowem Bożym, możemy dokonać przemiany w naszym myśleniu, co będzie miało wpływ na naszą rodzinę i wspólnotę Ruchu. Nie opuszczamy tej praktyki, nie zastępujemy jej innymi, lecz pozostańmy jej wierni. W ten sposób zachowamy w sobie świeżość ducha, która pozwoli nam napełniać „nowe wino” do naszych bukłaków, o którym mówi Pan Jezus w przypowieści o przyjmowaniu nowej nauki.
 
1. REFLEKSJA PO DWDD

Serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom diakonii diecezjalnych, którzy uczestniczyli w Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Pelplinie. Wydaje mi się, że był to niezwykle istotny czas dla naszej wspólnoty. Nie tylko po to, by wymieniać się pomysłami, ale także po to, by zobaczyć, że JESTEŚMY RUCHEM ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ, a nie Bydgoskim Ruchem Światło-Życie. To rozróżnienie ma ogromne znaczenie i musi wpisać się głęboko w naszą tożsamość. Nie tworzymy niczego zupełnie nowego, nie wprowadzamy rewolucyjnych innowacji, ale łączymy się w dziedzictwie naszego założyciela, Sł. B. Ks. Franciszka Blachnickiego.

Ks. Artur Pukownik – Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Pelplińskiej, w swoim przemówieniu skierowanym do wszystkich przedstawicieli diakonii w filii pelplińskiej, zwrócił uwagę na jedność, która wyraża się także w wzajemnym szacunku poprzez pełnienie swoich ról zgodnie z powierzonymi zadaniami i charyzmatami. Z tego powodu coraz bardziej dostrzegam potrzebę, aby nasza diecezjalna wspólnota Ruchu zrozumiała podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem Ruchu Światło-Życie we wszystkich jego aspektach, we wszystkich gałęziach, które go tworzą. 

W Statucie Ruchu Światło-Życie § 23, czytamy, że: Pracami Diakonii Diecezjalnej kieruje Moderator Diecezjalny. Jest on głównym odpowiedzialnym całego Ruchu Światło-Życie w diecezji. Jego zadaniem jest kierowanie Ruchem w diecezji, troska o rozwój wszystkich jego wspólnot i gałęzi, zgodnie z charyzmatem całego Ruchu oraz ich szczegółowym charyzmatem, troska o rozeznawanie kierunków zadań podejmowanych przez Ruch Światło-Życie, z zachowaniem kompetencji innych organów Diakonii przewidzianych w niniejszym statucie.
 
Zgodnie ze Statutem Ruchu Światło-Życie, jako moderator, mam obowiązek troszczyć się o wszystkie gałęzie i wspólnoty. Dlatego staram się aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i chronić charyzmat Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji. Jest mi przykro, że są takie osoby w Ruchu Światło-Życie (we wszystkich Jego gałęziach), które mogą mieć trudności z pełnym zrozumieniem tego faktu. Boje się, że może to doprowadzić do niepotrzebnych podziałów.
 
2. ZBLIŻAJĄ SIĘ NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTA DLA NASZEJ WSPÓLNOTY


Przed nami zbliżające się najważniejsze święta dla naszej wspólnoty, które powinny być centralnymi punktami naszego zaangażowania w sprawy Ruchu Światło-Życie. To właśnie teraz, w tym wyjątkowym okresie, nasza wspólnota ma szansę wyrazić swoją głęboką więź z Ruchem Światło-Życie poprzez aktywne zaangażowanie się w jego sprawy.

Najpierw Uroczystość patronalna Wspólnot Ruchu Światło-Życie (7 i 8 grudnia) jest niezwykle istotna dla członków wszystkich gałęzi Ruchu. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania i oddania czci Niepokalanej, która stanowi wzór dla każdego członka Oazy Dzieci Bożych, Oazy Młodzieżowej, Oazy Studenckiej, Oazy Dorosłych, Oazy Wdów oraz Oazy Rodzin. Uczestnictwo w tej uroczystości ma na celu umocnienie więzi wewnątrz wspólnoty, budowanie poczucia wspólnoty i jedności, a także umacnianie duchowości członków.

Święto Świętej Rodziny (31 grudnia), jako uroczystość patronalna Domowego Kościoła, ma szczególne znaczenie dla członków Ruchu Światło-Życie, zwłaszcza dla gałęzi małżeńsko-rodzinnej. Podkreśla ono znaczenie rodziny jako fundamentu życia chrześcijańskiego. Udział w tym święcie może pomóc wszystkim w zrozumieniu i umocnieniu więzi rodzinnych, a także w pogłębieniu duchowości w kontekście życia rodzinnego. Często to święto jest obchodzone we wspólnocie rejonu podczas wspólnego kolędowania.

Niedziela Chrztu Pańskiego (7 stycznia 2024) jest dniem święta patronalnego moderatorów Ruchu, choć samo święto podkreśla znaczenie sakramentu chrztu w życiu chrześcijańskim. Pamiętajmy o naszych opiekunach, doradcach duchowych kręgów Domowego Kościoła i moderatorach wspólnot w naszej serdecznej modlitwie.

Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnego świętowania Braci Kapłanów (Moderatorów) na godzinę 19:00 tego dnia do Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Bydgoszczy. Rozpoczniemy od wspólnego odprawienia nieszporów, a następnie będziemy mieli okazję spotkać się przy kapłańskim stole, aby podzielić się doświadczeniami i wspólnie przeżywać naszą wspólnotę.  

3. RELIKWIE ŚW. MAKSYMILIANA

W połowie października Ojciec Gwardian z Niepokalanowa pozytywnie odpowiedział na moją prośbę o przekazanie naszej Diecezjalnej Wspólnoty Ruchu Światło-Życie relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jak wiemy, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki był bardzo mocno związany z nauczaniem i przykładem o. Maksymiliana. Wierzę, że te relikwie będą stanowiły niezwykłe wsparcie dla naszej wspólnoty podczas różnych wydarzeń. Planujemy dokonać uroczystego wprowadzenia relikwii podczas naszego święta patronalnego w Katedrze Bydgoskiej, które odbędzie się 7 grudnia 2023 roku.
 
 
Miniony czas obfitował w wiele znaczących wydarzeń, za które pragnę serdecznie podziękować. Chciałbym wyrazić wdzięczność wszystkim rejonom Domowego Kościoła, które zorganizowały rejonowe dni wspólnoty. Mam nadzieję, że ten czas miał pozytywny wpływ na duchowy rozwój wszystkich uczestników i pomógł im nawiązać nowe relacje z innymi małżeństwami i członkami Oazy Rodzin.

Dziękuję za dotychczasowe wsparcie finansowe dla Oazy Młodzieżowej. Zebrane środki będą miały istotny udział w organizacji Adwentowego Dnia Wspólnoty w Złotowie oraz innych planowanych wydarzeń, a także w zakupie niezbędnych przedmiotów liturgicznych potrzebnych do przeprowadzenia rekolekcji.

Chciałbym wyrazić wdzięczność księdzu Bartłomiejowi Kozłowskiemu i całej ekipie animatorów za zorganizowanie Balu Wszystkich Świętych dla wspólnot młodzieżowych oraz Oazy Dzieci Bożych.

Dnia 28 października 2023 roku w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym udało nam się zorganizować Dzień Wspólnoty Animatorów Oazy Młodzieżowej. W tym wydarzeniu wzięło udział 25 młodych osób. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w podjęte posługi tego dnia oraz za pragnienie stałego wzrostu przez animatorów. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że to wydarzenie było wyjątkowe i inspirujące. Dziękuję za Wasz wkład i niezmiennie pozytywne podejście!

Serdeczne podziękowania kieruję również do wspólnoty Oazowej przy parafii św. Jadwigi w Bydgoszczy za zaproszenie mojej osoby do odwiedzenia ich grup formacyjnych oraz za możliwość udziału w Zgromadzeniu Eucharystycznym. Dziękuję również księdzu Łukaszowi Krzewińskiemu za opiekę nad tą wspólnotą! Dodatkowo, dziękuję za wszystkie zaproszenia do odwiedzenia innych wspólnot oazowych oraz diakonii. Postaram się odwiedzić Was zgodnie z moimi możliwościami.

Cieszę się, że powstaje nowa wspólnota oazowa w Strzelcach Górnych. Proszę o modlitwę za tę grupę młodych ludzi.

Księdzu Maciejowi Tyckunowi oraz Reginie i Markowi Piątkowskim pragnę wyrazić wdzięczność za zorganizowanie Biegu Popiełuszki na początku października.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam za Wasze starania i codzienne poświęcenie! Z wyrazami głębokiej wdzięczności, życzę, aby Bóg obdarzył Was wszystkich obfitością swojej łaski i błogosławieństwem, prowadząc nas wszystkich na drodze wiary, nadziei i miłości!

ks. Paweł Rybka
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Diecezji Bydgoskiej
INTENCJA MODLITEWNA NA GRUDZIEŃ:

O znalezienie odpowiedniego miejsca na Diecezjalny Dom Ruchu Światło-Życie.
INTENCJA MODLITEWNA NA GRUDZIEŃ:
O znalezienie odpowiedniego miejsca na Diecezjalny Dom Ruchu Światło-Życie.