Informacje Moderatora Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej 6-7/2023

Informacje Moderatora Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej 6-7/2023

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Księża Moderatorzy, Pary Animatorskie, Animatorzy, członkowie Diakonii oraz wszyscy zaangażowani w organizację Rekolekcji Letnich.

Chciałbym z całego serca podziękować każdemu z Was za Wasze nieocenione zaangażowanie i trud włożony w organizację tegorocznych Oazowych Rekolekcji Letnich. Wasza praca, poświęcenie i pasja sprawiły, że ten czas spędzony we wspólnocie Ruchu był niezapomniany i pełen duchowej radości.

Dziękuję wszystkim moderatorom i animatorom za Wasz niezmienny entuzjazm i zaangażowanie w prowadzenie grup oraz organizację różnorodnych aktywności. Wasza otwartość, cierpliwość i umiejętność słuchania sprawiły, że uczestnicy mogli odkrywać piękno spotkania z Bogiem i sobą samymi.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie rekolekcji za Waszą nieocenioną pomoc i wsparcie w logistyce, przygotowaniu posiłków, sprzątaniu, oraz w wielu innych aspektach. Wasza gotowość do niesienia pomocy i poświęcenie swojego czasu sprawiły, że wszystko przebiegało sprawnie i z uśmiechem.

Dziękuję również wszystkim księżom, seminarzystom oraz siostrom zakonnym za Waszą obecność i duchowe wsparcie. Wasza mądrość i głębokie poznanie Pana Boga były dla nas niezwykłym darem, którym mogliśmy się dzielić.

Wszystkim uczestnikom Rekolekcji Letnich dziękuję za Waszą obecność i zaangażowanie. Wasza otwartość, żarliwość i gotowość do podjęcia trudu przemieniania swojego życia były dla nas inspiracją i motywacją.

Dziękuję Wam wszystkim za Wasze dobre serca, które sprawiły, że tegoroczne Oazowe Rekolekcje były niezapomnianym czasem spotkania z Panem Bogiem oraz drugim człowiekiem. Niech Bóg obdarza Was wszystkich obfitością swojej łaski i błogosławieństwem, prowadząc nas wspólnie na drodze wiary, nadziei i miłości!
ks. Paweł Rybka
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Diecezji Bydgoskiej
INTENCJA MODLITEWNA NA CZAS WAKACJI:
O najlepsze warunki zewnętrzne i wewnętrzne potrzebne do rozwoju Ruchu Światło-Życie na terenie diecezji bydgoskiej.