Nowe Pary Rejonowe od roku 2022

Nowe Pary Rejonowe od roku 2022

Nowe Pary Rejonowe

W dwóch rejonach odbyły się wybory par rejonowych. Wszystkim parom, które zakończyły posługę bardzo serdecznie dziękujemy za ich wkład w rozwój Domowego Kościoła w Diecezji Bydgoskiej i wzrastanie w duchowości małżeńskiej powierzonych im małżeństw w rejonach.

Małżeństwom, które przyjmują posługę pary rejonowej zapewniamy modlitwę i pomoc w tej trudnej, ale owocnej misji Żywego Kościoła.

Zaś wszystkim zdającym i przyjmującym życzymy wiele Łask Bożych, opieki Matki Pięknej Miłości i prowadzenia przez Ducha Świętego.

W rejonie IV otaczamy modlitwą Berenikę i Radosława Medzińskich (poprzednicy J.K. Król), a w rejonie VI Violettę i Mariusza Odjas (poprzednicy A.A Hutek).