Nowe Pary Rejonowe

Nowe Pary Rejonowe

W pięciu rejonach odbyły się wybory par rejonowych. Wszystkim parom, które zakończyły posługę bardzo serdecznie dziękujemy za ich wkład w rozwój Domowego Kościoła w Diecezji Bydgoskiej i wzrastanie w duchowości małżeńskiej powierzonych im małżeństw w rejonach.

Małżeństwom, które przyjmują posługę pary rejonowej zapewniamy modlitwę i pomoc w tej trudnej ale owocnej misji Żywego Kościoła.

Zaś wszystkim zdającym i przyjmującym życzymy wiele Łask Bożych, opieki Matki Pięknej Miłości i prowadzenia przez Ducha Świętego.

W rejon IA dziękujemy Magdalenie i Grzegorzowi Mochalskim, a otaczamy modlitwą Katarzynę i Mariusza Wodeckich, w rejonie IB dziękujemy Katarzynie i Piotrowi Bonik, a otaczamy modlitwą Katarzynę i Krzysztofa Wiankowskich, w rejonie II dziękujemy Agnieszce i Rafałowi Staszewskim, a otaczamy modlitwą Justynę i Rafała Kisickich, w rejonie III dziękujemy Magdalenie i Sławomirowi Dyhid, a otaczamy modlitwą Irenę i Tomasza Fiszerów, zaś w rejonie V dziękujemy Grażynie i Tadeuszowi Frymark, a otaczamy modlitwą Mirosławę i Piotra Rybka.