Oaza Modlitwy – Skrzatusz (18.07 – 25.07.2023)

Oaza Modlitwy – Skrzatusz (18.07 – 25.07.2023)

„Wierność w modlitwie drogą do zbawienia”

Oaza to ustronne i bezpieczne miejsce, bogate w to, czego brakuje na pustyni.

W takim właśnie otoczeniu przeżywaliśmy rekolekcje tematyczne zorganizowane przez diecezję bydgoską w Skrzatuszu. Przez 7 dni przebywaliśmy u stóp tronu Matki Boskiej Bolesnej -Matki Zranionej Miłości i Naszej Nadziei.

Moderatorami ,,Oazy modlitwy – Panie naucz nas modlić się” byli Elżbieta i Krzysztof Chałubkowie. Swoją skromną i serdeczną postawą pokazywali bogactwo swoich małżeńskich doświadczeń. Zawsze gotowi do działania i pomocy.

Nad głębią naszych przeżyć duchowych nieustannie czuwał moderator ks. Stanisław Gajek. Wprowadzeniem w święty czas rekolekcji była przekazana do uczestników 9-cio dniowa nowenna, którą przed przyjazdem bardzo chętnie się modliliśmy. Jesteśmy bardzo zbudowani postawą księdza, który podczas prowadzonych konferencji przekazywał treści o znaczeniu modlitwy w naszych relacjach z Bogiem. Do teorii dodawał niesamowicie interesujące wskazówki, jak wiernie trwać na modlitwie i jak skutecznie odrzucać rozproszenia. Ksiądz Stanisław przedstawił nam skrutację Pisma Świętego, którą rozważaliśmy na powietrzu wpatrzeni w piękno otoczenia Sanktuarium.

W drugim dniu rekolekcji mieliśmy miłą niespodziankę. Zaproszono nas do Bazyliki, gdzie czekał już na nas Przewodnik, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał historię Piety Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu oraz w dzieje tutejszego kościoła, aż po dzień dzisiejszy. Obok Sanktuarium są stacje Drogi Krzyżowej i Tajemnice Różańcowe, a także od 15.IX.2013r. wypływa źródełko (szczerze zachęcamy do osobistego poznania tego miejsca).

Ogromnym przeżyciem dla nas były przygotowane podczas kolejnych dni przez księdza i parę prowadzącą nabożeństwa, które w sercach naszych i w pamięci pozostaną na zawsze.

Oto one:

Nabożeństwo Słowa Bożego – mieliśmy możliwość wybranym fragmentem Pisma Świętego wielbić Boga w Trójcy Jedynego. Dekoracja ołtarza uosabiająca Boga Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie z promieniami niebieskim i czerwonym dawała wiele do myślenia.

Nabożeństwo Pokutne – to wspaniała okazja i pełna mobilizacja do Sakramentu Pokuty i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Droga Światła – pod ogromnym namiotem rozważaliśmy sześć stacji Drogi Światła, które przeplatane były pieśniami.

Podczas Namiotu spotkania przed Najświętszym Sakramentem każdego dnia, gdy w ciszy rozległy się słowa księdza ,,POSTANOWIENIE” szybciej uderzały nasze serca. Jedno to słowo wypowiedziane w powadze stanu kapłańskiego skłaniało nas natychmiast do zastanowienia się nad sobą. Co mam zrobić w swoim życiu, aby się zbawić? Jak dopomóc innym w zbawieniu i jak świadczyć o miłości Boga względem nas?.

Podczas 7 – dniowych rekolekcji wspólnota jaką tworzyliśmy była radosna, rozmodlona i zjednoczona w działaniu. W pogodne wieczory wybuchały salwy śmiechu ukazujące naszą radość i otwartość na drugiego człowieka.

Bogactwo form oddania chwały Najwyższemu i Jego Matce przepełniały nasze serca i umysły miłością i uśmiechem duszy.

Wielbimy Boga za to, że w wysłuchanych konferencjach, napotkanych ludziach, wspaniałym otoczeniu Bazyliki, Piecie Matki Bożej Bolesnej i kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu ukazał nam drogi prowadzące do całkowitego oddania się Jezusowi i Jego Matce.

Wdzięczni Najwyższemu Panu za udział w rekolekcjach przeżytych z WIARĄ, NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ   

Alina i Paweł Szczepaniakowie

Archidiecezja poznańska