Opłatek krajowy DK

Kalendarium

Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe odpowiedzialnych Domowego Kościoła w Olsztynie k/Częstochowy