Opłatek krajowy DK

Opłatek krajowy DK

Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe odpowiedzialnych Domowego Kościoła w Olsztynie k/Częstochowy