Pielgrzymka do Kalisza

Pielgrzymka do Kalisza

VIII pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu