Pielgrzymka do Kalisza- przeżyjemy ją w naszych rodzinach.

Pielgrzymka do Kalisza- przeżyjemy ją w naszych rodzinach.

Drodzy Pielgrzymi!

 

Na sobotę, 16 maja 2020 r. była zaplanowana pielgrzymka Domowego Kościoła do Kalisza.

Jak już pisaliśmy (http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/6789/), w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, będzie ona miała inny charakter. Przeżyjemy ją w naszych rodzinach. Do rodzinnego pielgrzymowania zapraszamy zarówno tych, którzy od lat brali udział w spotkaniu w Kaliszu, jak i tych, którzy z różnych powodów dotąd nie mieli okazji.

 

Nasza pielgrzymka tradycyjnie będzie składała się z następujących elementów: Eucharystii, aktu zawierzenia, konferencji oraz czasu dla siostry i brata wśród najbliższych.

 

Zapraszamy do przeżycia Eucharystii w swojej rodzinnej parafii lub włączenia się w transmisję Mszy Świętej celebrowanej przez moderatora krajowego DK, ks. Krzysztofa Łapińskiego z kaplicy Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku o godz. 10.00.

 

Tegoroczna konferencja została przygotowana przez o. Bartłomieja Parysa SVD, moderatora posługującego w Irlandii. Kontynuacją będzie zaproszenie do dialogu małżeńskiego. Poprzez konferencję i pracę w małżeństwie chcemy nawiązać do przypadającej w poniedziałek, 18 maja, setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego protektora Ruchu. Konferencja będzie dostępna do odsłuchania w dowolnym czasie.

 

Tradycyjny akt zawierzenia rodzin i Domowego Kościoła św. Józefowi będzie miał miejsce w naszych rodzinach. Zachęcamy, by stanowił część modlitwy małżeńskiej czy rodzinnej.

 

Linki oraz materiały do owocnego przeżycia pielgrzymki

Zaplanujmy sobie czas na duchowe pielgrzymowanie wraz ze św. Józefem i Janem Pawłem II.

 

Dla tych, którzy fizycznie nie byli w Kaliszu, zachęcamy do wirtualnej wędrówki: https://www.swietyjozef.kalisz.pl/

 

„Pielgrzymów” zachęcamy do wysyłania świadectw, które byłyby echem odsłuchanej konferencji i odbytego dialogu małżeńskiego.

 

Zapraszamy także do wysyłania małżeńskich/rodzinnych zdjęć, bo stworzyć na stronie internetowej galerię naszego pielgrzymowania. Świadectwa i zdjęcia przesyłamy na adres: KaliszDK2020@gmail.com

 

Święty Józefie, módl się za nami!

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

Katarzyna i Paweł Maciejewscy

para krajowa DK

Krzysztof Łapiński

moderator krajowy DK