Podsumowanie rocznej pracy DK w Łomży

Kalendarium

Podsumowanie rocznej pracy Domowego Kościoła w Łomży