Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty DK

Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty DK

Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty DK – Agape w parafii p.w. Św. Mateusza w Bydgoszczy