Prezentacja DK w Seminarium w Gnieźnie

Kalendarium

Prezentacja Domowego Kościoła w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie