Prośba o modlitwę MS

Prośba o modlitwę MS

Prośba o modlitwę przez wstawiennictwo S.B. ks. Franciszka 

21 stycznia o godz. 12.00 Małgosia Sobczyńska (z diakonii muzycznej RŚ-Ż)bedzie miała kolejną operację guza mózgu. Prosi o modlitwę przez wstawiennictwo sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w intencji uzdrowienia oraz o szczęśliwą operację a także za cały personel medyczny, który będzie się nią opiekował. 

Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski …………. , o którą najpokorniej proszę. Amen.