Relacja z „Mężczyźni na szlaku” 15 – 17 września 2023 r.

Relacja z „Mężczyźni na szlaku” 15 – 17 września 2023 r.

W dniach 15 – 17 września odbyła się kolejna edycja dni skupienia z cyklu „Mężczyźni na szlaku”, a myślą przewodnią były słowa z Księgi Jozuego „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.

Dni skupienia łączyły część formacyjną dostosowaną do męskiego grona ze wspólnym przebywaniem na szlaku.

W poprzednich latach były to szlaki górskich wędrówek, a w tym roku szlak rowerowy ciągnący się od Gdyni do Helu, z bazą w ośrodku rekolekcyjnym w Swarzewie. W sobotę odwiedził nas i uczestniczył w wyprawie rowerowej Ks. Bp Krzysztof Włodarczyk.

Opiekunem duchowym dni skupienia był Ks. Janusz Konysz, a organizatorem z ramienia Domowego Kościoła – Mariusz Sobański.

Księdzu Januszowi oraz Mariuszowi serdecznie dziękujemy.