SŁOWO MODERATORA DIECEZJALNEGO

SŁOWO MODERATORA DIECEZJALNEGO
SŁOWO MODERATORA DIECEZJALNEGO
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus! Za każdym razem, gdy przygotowuję nasz informator, mam wrażenie, że coraz więcej wydarzeń organizuje nasza wspólnota na terenie Diecezji Bydgoskiej. Wiele pięknych inicjatyw, ale też wielu oddanych ludzi w służbie siostrom i braciom w Chrystusie Jezusie.


  1. PRO MEMORIA O REKOLEKCJACH TEMATYCZNYCH
Miniony miesiąc to dla mnie osobiście czas wielu ważnych rozmów dotyczących Ruchu Światło-Życie na wielu Jego płaszczyznach. W najbliższym czasie (w osobnym emailu) do odpowiedzialnych za diakonie diecezjalne Ruchu Światło-Życie oraz par rejonowych prześlę dokument zatytułowany PRO MEMORIA dotyczący sposobu organizowania rekolekcji tematycznych. Dokument ten powstał po moich indywidualnych rozmowach z parą krajową, parą filialną oraz z kilkoma przedstawicielami diakonii centralnych naszego ruchu. Ma on pomóc nam w obraniu najwłaściwszej drogi w naszej wspólnocie diecezjalnej. To przypomnienie ma także stanowić wyraz naszej troski o jedność z wszystkimi, którzy tworzą to duchowe dzieło Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego w Polsce i na świecie.


  2. DIAKONIE DIECEZJALNE
Jako Moderator Diecezjalny odpowiadam za Diecezjalne Diakonie Ruchu Światło-Życie. Jednym z moich zadań jest zwoływanie regularnych spotkań Diecezjalnej Diakonii Jedności oraz powoływanie nowych liderów odpowiedzialnych za diakonie oraz tworzenie odpowiednich struktur w naszej diecezji. Jak wcześniej zapowiedziałem w marcu tego roku, planowałem utworzenie kilku nowych diakonii, które będą częścią naszego ruchu. Jedną z nich jest Diakonia Formacji Diakonii, której liderami są Magda i Jacek Piotrowscy oraz Aleksandra Wachowiak. Proszę przyjmijcie ich z sercem pełnym wzajemnej miłości i życzliwości chrześcijańskiej, tak jak to było obecne w pierwszych wspólnotach, o których opowiadają nam Dzieje Apostolskie. Do dzisiaj nie udało nam się utworzyć Diecezjalnej Diakonii Środków Materialnych, która była w zamysłach ruchu ks. Franciszka Blachnickiego, ale mam nadzieję, że prędzej czy później znajdą się osoby, które podejmą się tego dzieła. Chciałbym podziękować parze diecezjalnej Agnieszce i Rafałowi Staszewskim za współpracę oraz wskazanie odpowiednich osób do Diecezjalnych Diakonii. Dziękuję również Ewie i Rafałowi Guzom za ich zaangażowanie w Diakonię Wyzwolenia. Niech Bóg będzie uwielbiony za nich wszystkich.

Wszystkie Diakonie, które tworzymy w naszej diecezjalnej wspólnocie, należą do Ruchu Światło-Życie, ponieważ powinny angażować zarówno członków oaz młodzieżowych, studenckich, dorosłych, jak i Domowego Kościoła. W praktyce, w naszej diecezji mamy tylko jedną Diakonię, która jest „podzielona” na Diakonię Domowego Kościoła i Oazy Młodzieżowej. Jest to Diakonia Oaz Rekolekcyjnych. To nie oznacza, że członkowie tych Diakonii nie lubią się nawzajem. Po prostu z punktu widzenia praktycznego, DOR DK pomaga Parze Diecezjalnej w organizacji rekolekcji oazowych, natomiast DOR OM wspiera Moderatora Diecezjalnego.

W modlitwie arcykapłańskiej Chrystus Pan woła: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich» [J 17, 20-26]. Obyśmy rzeczywiście tak zespolili się w jedno. .
Na ostatnim spotkaniu Diecezjalnej Diakonii Jedności przed wakacjami, poruszyliśmy istotny temat dotyczący kadencyjności w diakoniach, zwłaszcza w kontekście osób odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie. Wspólnie ustaliliśmy, że kadencja tych odpowiedzialnych będzie trwać przez okres trzech lat. Ważne jest jednak zaznaczyć, że po zakończeniu pełnienia funkcji odpowiedzialnych, osoby te nadal pozostają członkami diakonii i nie jest to dla nich pożegnanie z wspólnotą.


3. NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ
W minionych tygodniach poświęciłem wiele czasu na studiowanie różnych książek, artykułów i publikacji dotyczących struktur Ruchu Światło-Życie. Jednakże, nie był to czas jedynie poświęcony literaturze. Wraz z Diakonią Formacji Diakonii udaliśmy się do Łowicza, gdzie spotkaliśmy się z Moderator Diecezjalnym, ks. Sylwestrem, który obecnie pełni funkcję dyrektora budynku byłego seminarium duchownego. Mam nadzieję, że to miejsce będzie dostępne nie tylko dla młodzieży, ale również dla Domowego Kościoła z naszej diecezj

Odbyłem również wizytę na „Suchej Ziemi”. Od września 2023 roku nowi ojcowie będą zarządzać tym miejscem. O. Jarosław, jako dyrektor ośrodka, obecnie przebywa w Bydgoszczy, natomiast na miejscu można spotkać o. Wojciecha. Obecnie trwa porządkowanie tego miejsca i mam nadzieję, że stanie się jeszcze piękniejsze!   


4. DZIEŁA CHARYTATYWNE
Nasi odpowiedzialni za Diakonię Miłosierdzia bardzo serdecznie zachęcają wszystkie osoby, które mogłyby dołączyć się do tego wspaniałego dzieła o pomoc. Jeżeli czujesz w sobie ten szczególny charyzmat, proszę o kontakt indywidualny z Beatą, Piotrem lub ze mną. Będziemy wdzięczni za Twoje zaangażowanie! Nasi odpowiedzialni za Diakonię Miłosierdzia nie ukrywają tego, że chcieliby przekazać także odpowiedzialność za tę diakonię nowej parze lub osobie z oazy dorosłych. Ja osobiście w tym temacie nie posiadam zbyt wielkiego rozeznania, kto mógłby się podjąć tego ważnego na dzisiejsze czasy dzieła.  


5. DOBRZE, ŻE JESTEŚ!
Cieszę się z każdej i każdego z Was. Za to, że podejmujecie nieustanną troskę o formację własną (a także swoich dzieci). Droga chrześcijańska nie jest łatwa. Dziękuje za to, że trwacie razem z Jezusem Chrystusem mimo działania złego ducha nie tylko w waszych rodzinach, a także we wspólnocie Kościoła, czy też nawet naszego diecezjalnego ruchu nie podajecie się. W Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.    


6. NOWA STORNA WWW.OAZA.BYDGOSZCZ.PL
W ciągu najbliższego tygodnia (koło soboty) pojawi się odświeżona graficznie strona www.oaza.bydgoszcz.pl. Od strony graficznej nad tym dziełem pracowała a. Agnieszka Zajączkowska (OMC INŻ – Tu polecam tę sprawę modlitwie). Od strony kodowania taki mało nikomu nieznany ks. Paweł Rybka.


7. OSOBISTE DOŚWIADCZENIE MODERATORA
W ostatnim czasie doświadczam bardzo działania złego ducha w moim otoczeniu, który manifestuje swoje działanie na różne sposoby. Bardzo proszę Was, Siostry i Bracia o modlitwę.


8. PODZIĘKOWANIA
Dziękuje za wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w miesiącu wrześniu oraz październiku. Wybaczcie tym razem nie będę wymieniał tutaj wszystkich z imienia i nazwiska, z funkcji i godności. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam za wszelkie starania i codziennie czynione poświęcenie.

Z wszelkimi wyrazami wdzięczności. Niech Bóg obdarza Was wszystkich obfitością swojej łaski i błogosławieństwem, prowadząc nas wspólnie na drodze wiary, nadziei i miłości!
ks. Paweł Rybka
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie


Diecezji Bydgoskiej Zgodnie z prośbą osób otrzymujących niniejsze emaile, informujemy, że nie będą one już rozsyłane na koniec miesiąca. Od teraz będą wysyłane około 17-19 dnia każdego miesiąca.
INTENCJA MODLITEWNA NA LISTOPAD:
O wierność charyzmatowi i jedność wszystkich gałęzi Ruchu Światło-Życie.