Śmierć ks. Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987r. nastąpiła na skutek zabójstwa

Śmierć ks. Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987r. nastąpiła na skutek zabójstwa

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej.

Śmierć ks. Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987 r. nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych. Wykazały to czynności procesowe, przeprowadzone w Polsce oraz na terenie Niemiec, Austrii i Węgier przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.