Strona internetowa- zgłoskrzywde.pl

Kalendarium

Moi drodzy, udostępniam adres strony internetowej, na której można zgłaszać przypadki wykorzystania seksualnego małoletnich i młodzieży, również przez osoby duchowne. Otoczmy opieką tych, którzy zostali w jakikolwiek sposób skrzywdzeni… https://zgloskrzywde.pl/ ks. Piotr Poćwiardowski

Moi drodzy, udostępniam adres strony internetowej, na której można zgłaszać przypadki wykorzystania seksualnego małoletnich i młodzieży, również przez osoby duchowne. Otoczmy opieką tych, którzy zostali w jakikolwiek sposób skrzywdzeni… https://zgloskrzywde.pl/

ks. Piotr Poćwiardowski