Świadectwo z rekolekcji „Modlitwa, taniec, seks oraz inne ćwiczenia pogłębiające jedność małżeńską”- 30.06 -09.07. 2023r. Białogóra

Świadectwo z rekolekcji „Modlitwa, taniec, seks oraz inne ćwiczenia pogłębiające jedność małżeńską”- 30.06 -09.07. 2023r. Białogóra

W dniach 30.06 -09.07. 2023r. w Białogórze nad morzem odbyły się rekolekcje Diakonii Życia Gałęzi Rodzinnej Ruchu Światło-Życie diecezji bydgoskiej pod tytułem: „Modlitwa, taniec, seks oraz inne ćwiczenia pogłębiające jedność małżeńską”. Rekolekcje zorganizowali Anna i Jarosław Synakowie – para odpowiedzialna za Diakonię Życia w naszej diecezji wraz z księdzem Piotrem Poćwiardowskim opiekunem DŻ.

Są to rekolekcje przygotowane z myślą o małżonkach, zarówno z RŚŻ jak i jego sympatykach, którzy chcą pogłębić swoją relację budowaną na fundamencie, czyli  Panu Bogu oraz zadbać o jedność i szczęście małżeńskie!

Każdy dzień zaczynaliśmy namiotem spotkania,  odśpiewaniem Jutrzni oraz wzajemnym błogosławieństwem małżonków. Po śniadaniu wsłuchiwaliśmy się w konferencje, między innymi, na temat godności człowieka, którą mamy od chwili narodzin, a której nikt nie może nam odebrać. O tym, że Pan Bóg stworzył każdego człowieka z miłości, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Stworzył nas mężczyznami albo kobietami i powołał do bycia razem. Jesteśmy cudem! Usłyszeliśmy także o różnicach między mężczyzną a kobietą, o tym, co nas motywuje do działania. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, jakie oczekiwania mieliśmy wchodząc w małżeństwo, jak te oczekiwania się zmieniały, jak wyglądają dziś. Usłyszeliśmy jak ważna w budowaniu relacji żona-mąż jest nasza seksualność. Jaki wpływ na budowanie bliskości małżonków ma akt małżeński. Jak może cieszyć i scalać małżonków oraz jakich trudności może przysparzać. Dzieliliśmy się naszymi lękami i obawami w tej dziedzinie.

Poznaliśmy 5 języków miłości i odkryliśmy, którymi się posługujemy. Dowiedzieliśmy się jak ważna jest kwestia wybaczenia. Jak buduje i podnosi oraz umożliwia dalszy rozwój.

Na koniec nie zabrakło konferencji na temat finansów. Wielu z nas uświadomiło sobie, jak ważny to aspekt w każdym małżeństwie, wiemy, że z powodu braku pieniędzy, bądź złego nimi gospodarowania może dochodzić do konfliktów między mężem i żoną. Usłyszeliśmy, że finanse powinny być wspólne i przejrzyste dla obu stron.

Po konferencji odbywały się spotkania w kręgach, podczas których mogliśmy w atmosferze akceptacji i wolność omówić i zagłębić się w tematy przedstawiane podczas konferencji. Każde małżeństwo mogło podzielić się swoim doświadczeniem i posłuchać jak inni przeżywali podobne sytuacje w życiu. Nie zabrakło rozmów na trudne tematy, tj. strata dziecka, strata pracy, niepełnosprawność, mówiliśmy  o tym, co cieszy i smuci o tym, co za nami i co przed nami.

Nowością w tym roku było codzienne rozważanie słów przysięgi małżeńskiej. Mogliśmy przypomnieć sobie to, co przysięgaliśmy na początku drogi małżeńskiej, ale też zagłębić się w treść tejże przysięgi, zastanowić się, co znaczą poszczególne słowa i frazy.

Ważną częścią naszych rekolekcji jest nauka podstaw tańca towarzyskiego prowadzona przez profesjonalnego tancerza oraz instruktora  p. Macieja Neumanna ze Studia Kreacji Tańca.

Taniec zbliża małżonków, prowadzi do głębszych relacji między dwojgiem partnerów. Ważną sprawą jest uświadomienie sobie, że w życiu rodzinnym, tak jak w tańcu, to mężczyzna prowadzi, kieruje, a kobieta pozwala się prowadzić.

Kulminacyjnym punktem dnia, jak na każdej oazie, była Eucharystia. Ksiądz Piotr w swoich kazaniach odnosił się do tematu dnia i wysłuchanych konferencji. Mówił o miłości Boga do nas, zachęcał, żebyśmy spoglądali na siebie z miłością, dbali o siebie i dzieci, wybaczali sobie.  Miał dla każdego czas na głębszą rozmowę, spowiedź i zawsze mogliśmy zdać się na jego opiekę duszpasterską.

W czasie, gdy rodzice się dokształcali i formowali, dzieci były pod opieką Diakonii Wychowawczej.

Pamiętaliśmy o tym, jak ważny jest odpoczynek w czasie wakacji. Od obiadu do kolacji każda rodzina miała czas dla siebie, aby zwiedzać okolicę, plażować czy odwiedzić stadninę koni.

Wieczorami był czas na ćwiczenia pogłębiające relacje małżeńskie, tj. adorację Najświętszego Sakramentu, spacer małżonków, wprawki taneczne, czy randkę pt. „Mój mężczyzno olśnij mnie”. Nie zabrakło też miejsca na dialog małżeński, na który pary udały się tanecznym krokiem, w rytm muzyki, z błogosławieństwem ks. Piotra ze świecą w ręku, symbolizującą obecność Chrystusa.

Nasza Wspólnota pamiętała o integracji, np. podczas wieczoru pogodnego oraz w czasie posiłków.

W ostatnim dniu rekolekcji odnowiliśmy przyrzeczenia małżeńskie.

Jesteśmy przekonani, że rekolekcje zorganizowane i prowadzone przez Diakonię Życia, której zadaniem jest obrona życia na każdym etapie, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci oraz szeroko pojęta formacja i edukacja, pomogły uczestnikom i zbliżyły ich do siebie oraz pomogły rozkwitnąć ich wzajemnej miłości małżeńskiej i rodzinnej.

Iwona i Przemysław Wojciechowscy

Diecezja bydgoska