Sympozjum – Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki Wizjoner Nowego Człowieka i Żywego Kościoła – 1-2.06.2018.

Sympozjum – Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki Wizjoner Nowego Człowieka i Żywego Kościoła – 1-2.06.2018.