Sympozjum-podziękowanie

Sympozjum-podziękowanie

PODZIĘKOWANIE

DSC 0148

Dzięki przychylności pani rektor Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej tegoroczne sympozjum „ Magia – cała prawda” odbyło się w auli przy ulicy Toruńskiej 55. Celem było upowszechnianie wiedzy na tematy związane z różnego typu zagrożeniami duchowymi.

Sympozjum, które odbyło się w zeszłym roku w auli UTP w Fordonie cieszyło się dużym zainteresowaniem i pokazało, że jest potrzeba spotkań o tej tematyce. Docierały do nas prośby osób, które z różnych przyczyn nie mogły wziąć udziału w zeszłorocznym spotkaniu. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować je po raz drugi, tym razem w centrum miasta, aby ułatwić udział jeszcze większemu gronu zainteresowanych i decyzja okazała się trafiona. W Sympozjum uczestniczyła porównywalna ilość osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy włączyli się w organizację i przygotowanie Sympozjum. W sposób szczególny dziękujemy pani rektor – prof. nadzw. dr Helenie Czakowskiej za udostępnienie auli, kapłanom za posługę spowiedniczą w czasie trwania sympozjum, diakonii modlitwy za wsparcie duchowe, diakonii liturgicznej, obsłudze technicznej uczelni za miłą i życzliwą współpracę oraz rodzinom za dostarczone do bufetu słodkości i domowe ciasta.

Moderator diecezjalny RS-Ż – Ks. Maciej Tyckun

oraz obecna i była para diecezjalna DK – M.M.Maciejewscy i R.M.Piątkowscy