Sympozjum „Wolność- darem i wyzwaniem” 26 października 2022r.

Sympozjum „Wolność- darem i wyzwaniem”  26 października 2022r.

Kochani,

Zachęcamy uczniów, wychowawców i pedagogów szkolnych do udziału w Sympozjum, które odbędzie się 26 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego, na tzw. klasowe wyjście.

Sympozjum jest kierowane do uczniów bydgoskich szkół branżowych i technicznych. Jak wskazują badania na temat polskiej młodzieży i korzystania z substancji psychoaktywnych, uczniowie tego typu szkół są szczególnie narażeni na problem spożywania alkoholu.

Wierzymy, że dzięki udziałowi w Sympozjum, uczestnicy otrzymają przydatne informacje z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.

Z uwagi na limit osób uczestniczących w Sympozjum decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracji można dokonać drogą mail na adres pełnomocnika Wojewody do spraw uzależnień,  tkaminski@bydgoszcz.uw.pl w terminie do 19 października.