Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty – 2.09.2018.

Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty – 2.09.2018.