WIDEO RELACJA z SYMPOZJUM – CZCIGODNY SŁUGA BOŻY KS. FRANCISZEK BLACHNICKI WIZJONER NOWEGO CZŁOWIEKA I ŻYWEGO KOŚCIOŁA

WIDEO RELACJA z SYMPOZJUM – CZCIGODNY SŁUGA BOŻY KS. FRANCISZEK BLACHNICKI  WIZJONER NOWEGO CZŁOWIEKA I ŻYWEGO KOŚCIOŁA

WIDEO RELACJA Z SYMPOZJUM

 

TV Trwam reportaż: Nawrócony w celi śmierci – ks. Franciszek Blachnicki

SESJA I

https://youtu.be/wEoXIjJOZI8?t=693

3:45 – Przywitanie uczestników – Marlena i Remigiusz Galiccy – para diecezjalna Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

10:35 – Inauguracja Sympozjum – Ks. Biskup dr Jan Tyrawa

16:50Sesja I       Prowadzący: Ks. dr Paweł Hoppe

18:30 – dr Robert Derewenda – Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego – Wyszyński – Wojtyła – Blachnicki – twórcy współczesnego oblicza Kościoła w Polsce 

1:07:35Sesja I       Prowadzący: Ks. dr Paweł Hoppe

1:09:30 – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Ruch Światło-Życie w Polsce w świetle danych statystycznych.

1:37:45Sesja I       Prowadzący: Ks. dr Paweł Hoppe

SESJA II

https://youtu.be/i9Xj4aC0ab8

Sesja II       Prowadzący: dr Anna Szarapka

2:05 – Ks. dr Paweł Hoppe – Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie w Diecezji Bydgoskiej

36:20Sesja II        Prowadzący: dr Anna Szarapka

39:13 – Ojciec Andrzej Lemiesz SJ – O. Czesław Chabielski SJ duchowy syn Sługi Bożego i 40 lat rekolekcji oazowych w Suchej na Pomorzu.

1:12:50Sesja II        Prowadzący: dr Anna Szarapka

1:16:47 U boku Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – świadectwo życia i działalności – Panel dyskusyjno-wspomnieniowy – Domowy Kościół w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej, wspomnienia o działalności ośrodka oazowego w Suchej na Pomorzu oraz o jego twórcy Ojcu Czesławie Chabielskim;

Uczestnicy: O. Andrzej Lemiesz SJ, O. Mieczysław Łusiak SJ, Ks. Piotr Wencel, Ks. Janusz Konysz, Ks. Maciej Tyckun, Pani Eleonora Gwardzik, Państwo Teresa i Zygfryd Buzałowie, Państwo Bożena i Andrzej Barylscy, Państwo Kazimiera i Klemens Chmielewscy, Państwo Ewa i Janusz Nowaccy, Państwo Małgorzata i Kazimierz Zadłużni, Państwo Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie, Państwo Regina i Marek Piątkowscy, Państwo Małgorzata i Mariusz Maciejewscy

SESJA III

https://youtu.be/LUDYkWONpS4

3:35Sesja III       Prowadzący: ks. Janusz Konysz – Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

6:27 – Ks. Karol Rawicz-Kostro Formacja liturgiczna duchownych w myśli ks. F. Blachnickiego.

36:18Sesja III       Prowadzący: ks. Janusz Konysz – Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

41:26– Ks. Tomasz Opaliński – Krajowy Moderator Domowego Kościoła – Sługa Niepokalanej i Jej Dzieło: duchowość maryjna czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

1:00:36Sesja III       Prowadzący: ks. Janusz Konysz – Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

1:02:33 – Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa Domowego Kościoła Formacja Domowego Kościoła w służbie odnowy małżeństwa i rodziny w Kościele

SESJA IV

https://youtu.be/h_qprnOuOAQ

2:40 –  Sesja IV       Prowadzący: Katarzyna i Paweł Maciejewscy

5:43 – Robert Telus – poseł RP – Nauka społeczna Ks. F. Blachnickiego

32:40Sesja IV       Prowadzący: Katarzyna i Paweł Maciejewscy

36:15 – Ks. Bp. dr Adam Wodarczyk, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – „Nowy człowiek – święty człowiek” – Droga do świętości Czcigodnego sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego

1:35:58Sesja IV       Prowadzący: Katarzyna i Paweł Maciejewscy

SESJA V

https://youtu.be/D-bai2y0PfU

1:06Sesja V       Prowadzący: ks. Maciej Tyckun, Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej

1:52 – scenki 1-4 o Słudze Bożym Ks. F. Blachnickim (młodzież Ruchu Światło-Życie oraz Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej)

14:25Sesja V       Prowadzący: ks. Maciej Tyckun, Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej

15:38 – ks. dr Marek Sędek – Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie – Idea Żywego Kościoła jako wspólnoty, wizja odnowy parafii

45:45 Sesja V       Prowadzący: ks. Maciej Tyckun, Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej

46.55 – ks. dr Sylwester Warzyński – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Bydgoskiej – Dzieło Ks. Franciszka Blachnickiego na tle współczesnej kultury.

1:19:43Sesja V       Prowadzący: ks. Maciej Tyckun, Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej

SESJA VI

https://youtu.be/c5jPeNlQ1Z8

0:23Sesja VI       Prowadzący: ks. Karol Rawicz-Kostro

1:02 – scenki 5-10 o Słudze Bożym Ks. F. Blachnickim (młodzież Ruchu Światło-Życie oraz Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej)

18:57Sesja VI       Prowadzący: ks. Karol Rawicz-Kostro

21:15 – ks. dr Jan Mikulski – moderator Domowego Kościoła w latach 2001-2006 – Czy Polska potrzebuje dzisiaj prawdy o wolności i wyzwoleniu głoszonej przez Księdza Franciszka Blachnickiego?

48:28Sesja VI       Prowadzący: ks. Karol Rawicz-Kostro

50:45 – Ks. dr hab. Mirosław Gogolik, prof. UAM – Dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej – Katecheza kerygmatyczna według Księdza Franciszka Blachnickiego – inspiracje dla współczesności

1:21:38Sesja VI       Prowadzący: ks. Karol Rawicz-Kostro

1:23:02 – panel dyskusyjny

1:59:01 – Ks. dr hab. Mirosław Gogolik – Modlitwa za kapłanów i błogosławieństwo

 

 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ, DOMOWY KOŚCIÓŁ – GAŁĄŹ RODZINNA

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ, FUNDACJA ” ŚWIATŁO-ŻYCIE” OŚRODEK W BYDGOSZCZY

ZAPRASZAJĄ NA

WIDEO RELACJA

.

Termin:

1 czerwca 2018 r. 15:00 – 20:15

2 czerwca 2018 r. 9:00 – 21:00

 

Miejsce:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej (prelekcje) – ul. Grodzka 18-22, 85-109 Bydgoszcz

Dom Polski (Nieszpory, koncert) – ul. Grodzka 1, 85-109 Bydgoszcz

Kościół Ojców Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli (Msza Św.)- Pl. Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz

 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ,

DOMOWY KOŚCIÓŁ – GAŁĄŹ RODZINNA

RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI BYDGOSKIEJ,

FUNDACJA ” ŚWIATŁO-ŻYCIE” OŚRODEK W BYDGOSZCZY,

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH- POMNIK JANA PAWŁA II W BYDGOSZCZY

ZAPRASZAJĄ NA

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM POPULARNO-NAUKOWE

CZCIGODNY SŁUGA BOŻY KS. FRANCISZEK BLACHNICKI

WIZJONER NOWEGO CZŁOWIEKA I ŻYWEGO KOŚCIOŁA

Termin: 1-2 czerwca 2018 r. Bydgoszcz – Wstęp wolny – zapisy na: www.dk.bydgoszcz.pl

Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej (prelekcje) – ul. Grodzka 18-22, 85-109 Bydgoszcz

Dom Polski (Nieszpory, koncert) – ul. Grodzka 1, 85-109 Bydgoszcz

Kościół Ojców Jezuitów pw. św. Andrzeja Boboli (Msza Św.)- Pl. Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz

Piątek, 1 czerwca 2018 r.

15.00 – 15.15 – Przywitanie uczestników – Marlena i Remigiusz Galiccy – para diecezjalna Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

15.15 – 15.30 – Inauguracja Sympozjum – Ks. Biskup dr Jan Tyrawa

 

Sesja I

Prowadzący: Ks. dr Paweł Hoppe

15.30 – 16.15 – dr Robert Derewenda – Dyrektor Instytutu im. Ks. Franciszka Blachnickiego – Wyszyński – Wojtyła – Blachnicki – twórcy współczesnego oblicza Kościoła w Polsce 

16.15 – 16.45 – dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL – Ruch Światło-Życie w Polsce w świetle danych statystycznych.

16.45 – 17.00 – przerwa kawowa

 

Sesja II

Prowadzący: dr Anna Szarapka

17.00 – 17.30 – Ks. dr Paweł Hoppe – Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie w Diecezji Bydgoskiej

17.30 – 18.00 – Ojciec Andrzej Lemiesz SJ – O. Czesław Chabielski SJ duchowy syn Sługi Bożego i 40 lat rekolekcji oazowych w Suchej na Pomorzu.

18.00 – 18.45 U boku Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – świadectwo życia i działalności – Panel dyskusyjno-wspomnieniowy – Domowy Kościół w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Diecezji Bydgoskiej, wspomnienia o działalności ośrodka oazowego w Suchej na Pomorzu oraz o jego twórcy Ojcu Czesławie Chabielskim;

Uczestnicy: O. Andrzej Lemiesz SJ, O. Mieczysław Łusiak SJ, Ks. Piotr Wencel, Ks. Janusz Konysz, Ks. Maciej Tyckun, Pani Eleonora Gwardzik, Państwo Teresa i Zygfryd Buzałowie, Państwo Bożena i Andrzej Barylscy, Państwo Kazimiera i Klemens Chmielewscy, Państwo Ewa i Janusz Nowaccy, Państwo Małgorzata i Kazimierz Zadłużni, Państwo Gabriela i Jacek Andruszkiewiczowie, Państwo Regina i Marek Piątkowscy, Państwo Małgorzata i Mariusz Maciejewscy

18.45 – 19.15 przerwa kawowa i przygotowanie Nieszporów

19.15 – 20.15 Nieszpory i koncert Męskiego Zespołu Chorałowego pod dyrekcją prof. Mariusza Kończala (prowadzący nieszpory Ks. Maciej Tyckun lub Ks. Janusz Konysz), Dom Polski

20.30 – Kolacja dla prelegentów, wykonawców koncertu i zaproszonych gości

 

 

Sobota, 2 czerwca 2018 r.

 

Sesja III

Prowadzący: ks. Janusz Konysz – Moderator diecezjalny Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej

9.00 – 9.30 – Ks. Karol Rawicz-Kostro Formacja liturgiczna duchownych w myśli ks. F. Blachnickiego.

9.30 – 10.00 – Ks. Tomasz Opaliński – Krajowy Moderator Domowego Kościoła – Sługa Niepokalanej i Jej Dzieło: duchowość maryjna czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

10.00 – 10.30 – Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa Domowego Kościoła Formacja Domowego Kościoła w służbie odnowy małżeństwa i rodziny w Kościele

10.30– 11.00 – przerwa kawowa

Sesja IV

Prowadzący: Katarzyna i Paweł Maciejewscy

11.00 – 11.30 – Robert Telus – poseł RP – Nauka społeczna Ks. F. Blachnickiego

11.30 – 12.30 – Ks. Bp. dr Adam Wodarczyk, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego – „Nowy człowiek – święty człowiek” – Droga do świętości Czcigodnego sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego

12.30 – 13.00 Przygotowanie do Mszy św.

13.00- 14.00 – Msza św. (z udziałem Diakonii Muzycznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej) Parafia O.O Jezuitów w Bydgoszczy, Pl. Kościeleckich 7

14.00 – 15.30 – obiad – Seminarium

 

Sesja V

Prowadzący: ks. Maciej Tyckun, Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej

15.30 – 15.45 – scenki 1-4 o Słudze Bożym Ks. F. Blachnickim (młodzież Ruchu Światło-Życie oraz Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej)

15.45 – 16.15 – ks. dr Marek Sędek – Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie – Idea Żywego Kościoła jako wspólnoty, wizja odnowy parafii

16.15 – 16.45 – ks. dr Sylwester Warzyński – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Bydgoskiej – Dzieło Ks. Franciszka Blachnickiego na tle współczesnej kultury.

16.45 – 17.00 – przerwa kawowa

 

Sesja VI

Prowadzący: ks. Karol Rawicz-Kostro

17.00 – 17.15 – scenki 5-10 o Słudze Bożym Ks. F. Blachnickim (młodzież Ruchu Światło-Życie oraz Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej)

17.15 – 17.45 – ks. dr Jan Mikulski – moderator Domowego Kościoła w latach 2001-2006 – Czy Polska potrzebuje dzisiaj prawdy o wolności i wyzwoleniu głoszonej przez Księdza Franciszka Blachnickiego?

17.45 – 18.15 Ks. dr hab. Mirosław Gogolik, prof. UAM – Dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diecezji Bydgoskiej – Katecheza kerygmatyczna według Księdza Franciszka Blachnickiego – inspiracje dla współczesności

18.15– 19.00 – panel dyskusyjny

19.00 -19.30 – Przerwa – szwedzki stół

19.30 – 20.00 – Nieszpory (Diakonia Muzyczna)

20.00 – Koncert Uwielbieniowy (Diakonia Muzyczna)

 

ZAPISY