Triduum Paschalne w rodzinie w czasach pandemii

Triduum Paschalne w rodzinie w czasach pandemii

Źródło tekstu: www.dk.oaza.pl

Drogie Rodziny Domowego Kościoła!

Z pewnością nikt z nas jeszcze kilka tygodni temu nie przypuszczał, że tegoroczne Triduum Paschalne, a szczególnie to, co stanowi jego istotę, czyli liturgia, będzie tak a nie inaczej celebrowane i tym samym przeżywane przez każdego z nas. Jednak bez względu na sytuację i okoliczności jedna prawda pozostaje niezmienna: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Mimo lęków, niepokojów, trudności – w tym roku też doświadczymy radości ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i grzechem. Nikt i nic tej radości nie może nam odebrać! Od nas zależy, na ile otworzymy się na to doświadczenie.

Dla nas wszystkich jest to też czas szczególnej realizacji katechumenatu rodzinnego – jednego z celów formacji naszego Ruchu. Być może jak nigdy dotąd mamy okazję wdrażać najpierw siebie, a potem nasze dzieci w życie słowem Bożym jako słowem życia, w życie modlitwy, w odkrywanie sakramentów w innym wymierzę niż zazwyczaj. Może właśnie teraz jest ten czas, by postawa służby, świadectwa i gotowości do przemiany życia, mogła być praktykowana wobec najbliższych. Teraz jest szczególny czas, by nasze rodziny stały się prawdziwymi Kościołami domowymi.

Ufamy, że większość z tych spośród nas, którzy nie mają możliwości uczestnictwa w Eucharystii, już znalazła dla siebie transmisję oraz odpowiedni czas i miejsce, by ją godnie i owocnie przeżyć. Dla tych, którzy szukają jeszcze podpowiedzi, albo chcą zainspirować dzieci, polecamy krótki materiał, który warto obejrzeć z dziećmi, a później z nimi o tym porozmawiać i wprowadzić w życie: https://www.youtube.com/watch?v=l8v2SWoPqbY – na pewno przyda się także w okresie Triduum Paschalnego.

Oprócz transmisji liturgii Triduum Paschalnego i liturgii godzin, którą wielu modli się na co dzień (a jeśli nie, to na czas Triduum warto w tę modlitwę Kościoła się włączyć), warto zadbać o jeszcze inne elementy, które ten najważniejszy okres liturgiczny pozwolą nam przeżyć. Wiele podpowiedzi znajdziemy w internecie – oto przykładowe z nich:

 

Spróbujmy na nowo odkryć wartość rytuałów rodzinnych – z pewnością znajdują się na półkach w wielu naszych domach.

 

My ze swej strony pragniemy podzielić się tym, co zostało zapisane między innymi w podręczniku „Triduum Paschalne” oraz w pierwszych numerach „Domowego Kościołach. Listu do wspólnot rodzinnych” redagowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego.

 

Co proponuje nam formacja Ruchu:

  • ukończenie porządków do Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (także w tych obecnych warunkach warto o tym pamiętać);
  • Wielki Czwartek – przygotowanie agapy wielkoczwartkowej z białym obrusem, świecą i Pismem Świętym; usługiwanie do stołu przez mężczyzn; rozpoczęcie agapy od przeczytania fragmentu mowy pożegnalnej Jezusa: J 15,1-10; zakończenie fragmentem modlitwy arcykapłańskiej: J 17,1-4; zastanowienie się (może w tym pomóc np. dialog rodzinny), na co przeznaczyć naszą jałmużnę wielkopostną – może któreś z dzieł związanych teraz z ratowaniem zdrowia i życia jest właśnie tym, które warto by wesprzeć; pamięć o kapłanach (moderatorach, duszpasterzach) wyrażona w modlitwie, dobrym słowie, może jakiejś (zdalnej?) pomocy – wszak dla nich to też jest trudne doświadczenie;
  • Wielki Piątek – wyeksponowanie krzyża; jeśli to możliwe zgromadzenie się na modlitwie o godz. 15.00; czuwanie przy krzyżu;
  • Wielka Sobota – w dniu wyciszenia porozmawiać na temat chrztu świętego – kiedy, w jakim kościele odbył się chrzest święty, kto był szafarzem sakramentu, rodzicami chrzestnymi, dlaczego rodzice takie a nie inne imię wybrali dla swego dziecka – można powiedzieć o znaczeniu tego imienia, patronie z chrztu świętego; taki czas może być okazją do modlitwy dziękczynnej za dar tego sakramentu oraz za bliskie osoby.

 

Modlitwę można ukształtować w oparciu o nieszpory; po czytaniu prowadzący mówi: „Dziękujmy teraz Panu za nowe imię każdego z nas otrzymane na chrzcie i za płynące z niego powołanie”.

Każdy mówi po kolei:  Ja,……………………. (wymienia imię z chrztu), dziękuję za…………………………………
(np. Ja, Jerzy, dziękuję za powołanie do świętości w małżeństwie i za przykład rycerskiej postawy mojego patrona).
Po modlitwie dziękczynnej śpiewa się „Magnificat”, a do próśb, na końcu, można dodać modlitwę wstawienniczą na wzór litanii do Wszystkich Świętych. Każdy wymienia imię swojego patrona z chrztu, dodając krótkie zdanie, które go charakteryzuje, np. Święty Stanisławie, biskupie, który byłeś wierny Bogu do końca pomimo prześladowań. Ciebie prosimy…  Wszyscy odpowiadają: „Módl się za nami”.

 

  • Wigilia Paschalna – należy pamiętać o świecy od chrztu świętego oraz o białym elemencie stroju (bluzka, koszula) na znak białej szaty chrzcielnej;
  • Niedziela Zmartwychwstania – uroczyste śniadanie wielkanocne z rodzinnym paschałem (towarzyszącym wspólnym posiłkom przez cały okres wielkanocny), barankiem wielkanocnym z chorągiewką oraz święconką; umieszczenie na krzyżu czerwonej stuły (wstążki) dla zaznaczenia okresu wielkanocnego; śniadanie rozpoczynamy zapaleniem rodzinnego paschału i modlitwą zaproponowaną przez miejscowego biskupa lub znalezioną w proponowanych materiałach;
  • dialog małżeński – może czas Triduum lub oktawy wielkanocnej być dobrym czasem do przeprowadzenia comiesięcznego dialogu małżeńskiego; wielu z nas się lęka o przyszłość, rodzinę, pracę… – może warto powrócić do tekstów ks. Blachnickiego oraz pytań zawartych w marcowym spotkaniu kręgu „Nie lękajcie się” (http://www.dk.oaza.pl/wp-content/uploads/List_DK-157.pdf).

 

Każda nasza rodzina ma inną sytuację, inne możliwości czasowe, inne warunki życiowe, dlatego też powyższe propozycje są tylko małymi podpowiedziami – każdy musi sam wybrać to, co jest najlepsze na ten etap życia naszej rodziny, pamiętając, że Triduum Paschalne jest szczytem roku liturgicznego?.

 

Niech w tym wszystkim prowadzi nas światło Ducha Świętego, wielkie zaufanie Bożej Opatrzności, nadzieja płynąca z miłosierdzia Bożego oraz opieka Niepokalanej.

 

Z darem modlitwy, szczególnie o 20.30 i nadzieją na spotkania,
Katarzyna i Paweł Maciejewscy
para krajowa