Świadectwo z udziału w KO

Świadectwo z udziału w KO

Świadectwo z udziału w XXXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie.

 

W dniach 23 – 25 lutego 2013 r. odbyła się Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło- Życie. Uczestniczyła w niej rekordowa ilość członków Ruchu, bo ponad 1200 osób.

Moderator Generalny Ruchu Ks. Adam Wodarczyk wymienił znaki, na które odpowiada Ruch. A są to:

– Synod Biskupów o Nowej Ewangelizacji

– Rok Wiary

– hasło obecnego roku „Być solą ziemi”

– wspomnienie jubileuszowych wydarzeń

1. 50 rocznica rozpoczęcia oaz

2. 40 rocznica Aktu Konstytutywnego

3. 40 rocznica pierwszej Oazy Rodzin

Aby na te znaki odpowiedzieć musimy „Narodzić się na nowo”, jak powiedział Jezus do Nikodema, a nowe narodzenie dokonuje się w mocy Ducha Świętego.

Nie wystarczy składać świadectwa słowem, ale trzeba być świadkiem wiarygodnym, autentycznym i konsekwentnym. Dlatego winniśmy myśli przekuć w działanie, działanie tworzy nawyki, te z kolei kształtują charakter. Jeżeli Bóg jest dla nas najważniejszy, to będziemy codziennie ewangelizować niewierzących poprzez modlitwę, czyny i świadectwo.

Bp Dajczak dodał, że w głoszeniu Ewangelii trzeba być odważnym i że tylko dzielenie się Bogiem, który jest w nas może przynieść owoce. Powiedział też, że w dobie, gdzie tak bardzo brakuje miłości w rodzinie naturalnej, Kościół musi być tą rodziną zastępczą, a więc powinien być Kościołem miłości – zasłuchanym w człowieka, bo ewangelizacja zaczyna się od słuchania.

Potwierdził to Ks. Wojciech Ignasiak Moderator Unii Kapłanów Chrystusa Sługi analizując Modlitwę do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności. Swoje rozważania podsumował taką myślą: Kościół jest święty świętością Boga i wspólnotą grzeszników, którzy mają się uświęcać. Powtórzył też za Janem Pawłem II: „Drogą Kościoła jest człowiek”, dlatego trzeba przy nim być i z miłością bezinteresownie mu służyć.

Ela: Ja pierwszy raz wraz z mężem uczestniczyłam w V Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Ś-Ż w roku 1980. Kongregacja ta przyjęła Deklarację w sprawie zaangażowania członków Ruchu w aktualne problemy narodu. Wzywała ona do odważnego i konkretnego dawania świadectwa prawdzie w różnych przejawach życia społecznego. Jej inicjator Ks. Franciszek Blachnicki w tym duchu podejmował wiele konkretnych działań. Pamiętam np. jak na ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej złożono wtedy deklarację podpisaną przez ok. 400 osób, ze zobowiązaniem, że w zbliżających się wyborach ( a wtedy były one przymusowe ) każdy postąpi wg własnego sumienia. Jak na tamte czasy był to akt wielkiej odwagi, a jednak prawie wszyscy tę deklarację podpisali.

Teresa: W moich archiwach odnalazłam też Apel XV KKO R Ś-Ż (tak się to wtedy nazywało)

o większe zaangażowanie społeczne w proces toczących się przemian w Polsce – z roku 1990. Oto fragment tego Apelu: „Naszym podstawowym zadaniem, wynikającym z samej natury Ruchu Światło-Życie jest ewangelizacja widziana zawsze w podwójnej perspektywie: jako głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu, które dokonało się w Jezusie Chrystusie oraz jako chrześcijańska obecność w świecie.”

Radością jest to, że uczestnikami KO w roku 2013 byli przedstawiciele Zespołu Parlamentarnego członków i wychowanków Ruchu Ś-Ż, którzy mówili o swoich projektach ustaw złożonych w Sejmie, a także świadectwo diakonii społecznej z Bydgoszczy z Mirką Chmielewicz na czele.

Jak widać, mimo że upłynęło już tyle lat założenia i zadania dla członków Ruchu są ciągle takie same: jako chrześcijanie mamy odważnie ewangelizować te przestrzenie, gdzie nie ma jeszcze Boga. Ewangelizacja ma stać się stylem naszego życia, nawykiem, bo nawyk ewangelizacji uwiarygodnia świadka – jak powiedział Ks. Adam Wodarczyk.

Ela: Ogromną niespodziankę sprawiła mi para krajowa DK Beata i Tomek Stróżanowscy. Na rozpoczęcie swojego referatu nt 40-lecia Domowego Kościoła, na telebimie pojawiło się moje zdjęcie z nieżyjącym już mężem, zamieszczone na okładce Listu DK nr 122. Odczytałam to jako znak, że Romek jest ciągle z nami i towarzyszy mi na Kongregacji. Było to radosne i miłe uczucie.

Teresa: Przeżycie tego czasu w tak licznej wspólnocie ludzi pełnych zapału i gotowości do niesienia Boga innym, daje nadzieję i siłę na dalsze dni trwania w Ruchu, by realizując zadania, jakie przed nami postawił Sługa Boży Ojciec Franciszek, ciągle doskonalić się w miłości.

Chwała Panu!

Teresa Buzała i Eleonora Gwardzik