Wieczór Uwielbienia 4 lutego 2017r.

Wieczór Uwielbienia 4 lutego 2017r.