Święty Antoni Padewski

Święty Antoni Padewski

Święty Antoni Padewski.

 

Pierwszy Krąg w diecezji gnieźnieńskiej – obecnie bydgoskiej. Pierwszymi animatorami i współzałożycielami byli Eleonora i Roman Gwardzikowie. Jest to krąg „międzymiastowy” : Bydgoszcz-Łabiszyn-Żnin. Istnieje od 1975 roku.

 

Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki,

uprosisz ją zawsze z Antoniego ręki.

 

Święty Antoni urodził się około 1195 roku w Lizbonie, na chrzcie otrzymał imię Fernando. W wieku 15 lat wstąpił do zakonu kanoników regularnych pw św. Augustyna. Tam otrzymał święcenia kapłańskie. Na wieść o bohaterskiej śmierci misjonarzy franciszkańskich w Afryce , przeniósł się do franciszkanów w Koimbrze, zmieniając imię na Antoni, co znaczy „wysoko grzmiący”. Pragnienie męczeństwa pchnęło go do Maroka, kraju Saracenów, ale Bóg doświadczył Antoniego ciężką chorobą i tym samym zmusił do powrotu. W 1221 roku udał się na kapitułę franciszkanów do Asyżu, gdzie spotkał św. Franciszka. Za jego aprobatą zostaje wykładowcą teologii we Włoszech i Francji. Głosi też liczne kazania, naucza, słucha spowiedzi, wzywa do prawdziwej pokuty i doskonalenia się w cnotach, jest apostołem pokoju i dobroci.

W 1230 r przybył do Padwy, gdzie dał się poznać jako wspaniały kaznodzieja i opiekun ubogich.

Antoni cieszył się wielkim szacunkiem dzięki swej świętości, dzięki otaczającej go opinii cudotwórcy, dzięki niezwykłym darom, takim jak życzliwość, przenikliwość, duchowa równowaga, które objawiały się w jego różnorodnej działalności. Dlatego też często proszono go o modlitwę, o radę, a nawet interwencję.

Zmarł 13 czerwca 1231 r. w wieku 36 lat.  W niespełna rok później został kanonizowany przez papieża Grzegorza IX. W 1946 r papież Pius XII ogłosił go Doktorem Kościoła.

Modlitwa

O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś św. Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze; zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia, udzielając nam Twojej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.