Wykład Guzewicza

Wykład Guzewicza

Chcesz wiedzieć co to znaczy być prawdziwym mężczyzną ?

przyjdź na sesję
MĘSKOŚĆ I OJCOSTWO

Co to znaczy być prawdziwym mężczyzną w małżeństwie?
Jakie oczekiwania mają żony wobec mężów i dzieci wobec ojców?
Jak być dobrym ojcem?

Miejsce: Bydgoszcz, osiedle Kapuściska, ul. Łukasiewicza 3
aula Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

Termin – 7 czerwca 2014 od 9:00 do 14:00

Zgłoszenia przyjmuje Magda i Artur Knioła
pod adresem: meskosciojcostwo@gmail.com
lub telefonicznie 690-329-074

Sesję prowadzi:

Dr Mieczysław Guzewicz, od 32 lat żyjący w sakramentalnym związku małżeńskim, ojciec trojga dzieci, wykładowca na Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Gorzowie i Zielonej Górze z zakresu małżeństwo i rodzina.
Jest autorem licznych publikacji i opracowań dotyczących zagadnień małżeństwa i rodziny, wychowania religijnego dzieci oraz problematyki cierpienia w Biblii. Prowadzi liczne konferencje i prelekcje dla narzeczonych, małżonków i rodziców, duszpasterzy.