Zakończenie obchodów 20-lecia diecezji bydgoskiej

Zakończenie obchodów 20-lecia diecezji bydgoskiej

Na zakończenie obchodów 20-lecia diecezji bydgoskiej, w dniu 08 kwietnia br.,  ks. bp Krzysztof Włodarczyk podziękował wszystkim członkom ruchów formacyjnych, apostolskich i stowarzyszeń działających na terenie naszej diecezji oraz wręczył ich liderom honorowe „Medale 20-lecia”.

W imieniu wspólnoty Domowego Kościoła podziękowania odebrała para diecezjalna Agnieszka i Rafał Staszewscy.

Domowy Kościół tego wieczora był mocno reprezentowany. Członkowie naszej wspólnoty zaangażowani w inne dzieła na rzecz diecezji zostali także uhonorowani medalami. Byli to:

Mirosława i Marek Chmielewiczowie – Diakonia Społeczna RŚ-Ż;

Regina i Marek Piątkowscy – Fundacja Światło-Życie;

Anna i Jarosław Synakowie – Poradnictwo Rodzinne;

Marek Dłuski – Szkoła Nowej Ewangelizacji;

Przemysław Gorzelak – Bractwo Więzienne „Samarytania”.

Dziękujemy Diakoni Muzycznej i naszemu moderatorowi ks. Wenancjuszowi za poprowadzenie Nieszporów przed Eucharystią.