ZAPROSZENIE DIAKONI MODLITWY DO WSPÓLNEJ MODLITWY NOWENNĄ DO WSZYSTKICH ŚW

Kalendarium

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY NOWENNĄ do wszystkich Św. od 23-31 .I. 2019r. 1x Ojcze Nasz.., 1x Zdrowaś Maryjo.., 1xChwała Ojcu.. w intencji: — o zdrowie duszy ciała, Sakrament Pokuty i Pojednania dla Marii (oddalenie myśli o aborcji dziecka ); Janina (nowotw.); Zuzanna (silna skolioza); Marta (nowotw. oka); Sylwia (białaczka); Edmund( nowotw. języka); Maciej (owrzodzenie jelit, […]

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY NOWENNĄ do wszystkich Św. od 23-31 .I. 2019r. 1x Ojcze Nasz.., 1x Zdrowaś Maryjo.., 1xChwała Ojcu.. w intencji:
— o zdrowie duszy ciała, Sakrament Pokuty i Pojednania dla Marii (oddalenie myśli o aborcji dziecka ); Janina (nowotw.); Zuzanna (silna skolioza); Marta (nowotw. oka); Sylwia (białaczka); Edmund( nowotw. języka); Maciej (owrzodzenie jelit, )Izabela (nowotw. o ulgę w cierpieniu) Agnieszka( o szczęśliwą operacje)
— o Sakrament Pokuty i Pojednania, o łaskę pojednania z rodzicami dla Ernesta i Weroniki
— o odnowienie wiary, pojednanie w małżeństwie Katarzyny i Tomasza; Beaty i Piotra; Anny i Ryszarda i Boże błogosławieństwo
— w int. wszystkich modlących się tą NOWENNA
— o rozeznanie i wypełnienie woli Bożej dla Anny i jej męża i syna
— w int. kapłanów i o nowe powołania do służby Bogu
— w int. RŚŻ o jedność w Duchu Świętym

 

ZAPRASZAMY DO PARAFII ŚW. MMKOLBEGO – OSOWA GÓRA na :
1. Mszę św. w I piątek miesiąca Ku czci Ducha świętego, godz. 18:00 i Adoracja Pana Jezusa do godz. 23:00- UWIELBIENIE…
2. w I sobotę ,godz. 7:00 Msza św. za zmarłych  i konających i Nabożeństwo I soboty
3. w I środę , godz. 18:00 Msza św. w int. uzależnionych i ich rodzin..
4. Mitingii AA w każdą środę, godz. 19:00
5. W KAŻDY PIĄTEK – GODZINA MIŁOSIERDZIA OD 14:00-15:00 I kORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
6. ADORACJA PANA JEZUSA W CIEMNICY, w I czwartek miesiąca godz. 23:00-24:00
7. Randka Małżeńska w sobotę 9 . II. ,godz. 20:00
BÓG ZAPŁAĆ ZA MODLITWĘ !!! SZCZĘŚĆ BOŻE !!!
D.Modl. JPH