Zaproszenie do udziału w Kujawsko-Pomorskim Kongresie „Ku trzeźwości Narodu”

Zaproszenie do udziału w Kujawsko-Pomorskim Kongresie „Ku trzeźwości Narodu”

Fundacja Światło-Życie Ośrodek w Bydgoszczy

oraz

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Mikołaj Bogdanowicz

mają zaszczyt zaprosić

do udziału w Kujawsko-Pomorskim Kongresie „Ku trzeźwości Narodu”, 

który odbędzie się w poniedziałek 10 września 2018 r.

godz. 09:00 – Msza Święta w kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła

godz. 10:30 – sesja w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (sala konferencyjna)

 

Kongres „Ku trzeźwości Narodu” jest kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w dniach 2123 września 2017 r. pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem tej inicjatywy jest integracja działań wszystkich środowisk starających się walczyć z narastającym problemem alkoholizmu w Polsce: rządu i parlamentu, władz samorządowych, szkoły, rodziny i Kościoła. Inspiracje do tego przedsięwzięcia stanowi ogłoszony przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości „Narodowy Program Trzeźwości”. Spróbujmy zjednoczyć wszystkie siły osób i instytucji działających w naszym województwie, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa związaną z problematyką uzależnień.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz osoby zajmujące się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w danej jednostce.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 5 września br. pod adresem mailowym: kutrzezwoscinarodu@gmail.com lub numerem telefonu: 668-414-378 .

 

PROGRAM

 

9:00 Eucharystia w kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła

ul. Plac Wolności, 85-007 Bydgoszcz

 

Sesja w Urzędzie Wojewódzkim

ul. Jagielońska 3, sala konferencyjna im. „Bydgoskiego Marca 1981 roku”

 

10:30: WYKŁADY, cz. 1

 

1. „Ku trzeźwości Narodu”

dr hab. n. społ. Krzysztof Andrzej Wojcieszek, prof. Pedagogium WSNS

 

2. „Odpowiedzialność państwa i samorządu lokalnego w trosce o trzeźwość”

 

dr Agnieszka Barbara Muzyk, zastępca prezydenta Łomży w latach 2014–2018

12:00–12:30: POCZĘSTUNEK

 

12.30: WYKŁADY, cz. 2

 

3. „Odpowiedzialność rodziny i szkoły”

Jolanta Terlikowska, Kierownik Działu ds. Rodziny i Młodzieży Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

4. „Odpowiedzialność Kościoła”

 

ks. dr hab. n. teol. Piotr Kulbacki, prof. KUL

13.30–15.00: DYSKUSJA PANELOWA