Zaproszenie do włączenia się w prowadzenie warsztatów Diakoni Wychowawczej

Zaproszenie do włączenia się w prowadzenie warsztatów Diakoni Wychowawczej