Życzenia

Życzenia

Chrystus żyje ! … i my zmartwychwstaniemy!

 

„Tajemnica paschalna określa istotny program i treść naszego życia chrześcijańskiego. Musimy ciągle dokonywać tego przejścia ze śmierci do życia, musimy ciągle realizować tę postawę ofiary dawania siebie, poświęcania siebie. W miarę jak będziemy tę postawę realizowali, będzie w nas wzrastało nowe, Boże życie.”
Ks. Franciszek Blachnicki („Życie moje oddaję, s.35)

 

Kiedy przezwyciężamy swój egoizm, przechodzimy ze śmierci do życia.

Niech każdy taki akt zatracenia siebie, dzień po dniu, przybliża nas do ostatecznego oddania

siebie Bogu w godzinie śmierci i prowadzi do pełni życia w Bogu.

Niech Zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus obdarza całą naszą Wspólnotę

wszelkimi potrzebnymi łaskami, aby czynić z nas uczestników Bożego życia.

 

Marlena i Remigiusz Galiccy wraz z ks. Januszem Konyszem
Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Diecezji Bydgoskiej