Życzenia dla Kapłanów Moderatorów Ruchu Światło-Życie

Życzenia dla Kapłanów Moderatorów Ruchu Światło-Życie

Czcigodni Kapłani! Moderatorzy Ruchu Światło-Życie

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, którą obchodzimy w Ruchu jako niedzielę Chrystusa Sługi, dziękujemy Wam za posługę w naszej Wspólnocie, w Kręgach i na rekolekcjach, za świadectwo wiary i modlitwy.

Życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Niepokalanej Matki Kościoła.

Zapewniamy o modlitwie.

Członkowie Domowego Kościoła