KOMUNIKAT DIAKONII SPOŁECZNEJ

KOMUNIKAT DIAKONII SPOŁECZNEJ

„Aby ożywiać duchem chrześcijańskim doczesną rzeczywistość służąc — jak zostało powiedziane — osobie i społeczeństwu, świeccy nie mogą rezygnować z udziału w „polityce”, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej”

Jan Paweł II, Christifideles laici, p.42

KOMUNIKAT DIAKONII SPOŁECZNEJ

W związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło – Życie zachęca do podjęcia ożywionej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Przynagla nas do tego Katolicka Nauka Społeczna oraz Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, która wzywa chrześcijan do większego zaangażowania się w życiu publicznym.

Mając świadomość wielorakich zagrożeń, jesteśmy szczególnie zdeterminowani, aby prosić o ludzi sumienia, którzy będą strzec chrześcijańskiego dziedzictwa narodu w tym rodziny, dzieci i młodzieży przed deprawacją i wrogimi ideologiami niszczącymi chrześcijańską tożsamość narodową. Zachęcamy do odpowiedzialnego wyboru kandydatów kierując się Katolicką Nauką Społeczną i światłem rozumu, aby nasz głos przyczynił się do dobra wspólnego i przyniósł realny skutek ku Bożej chwale i pożytkowi Narodu.

Zachęcamy do zapoznania się z listami kandydatów. Nadchodzące wybory zawierzamy Chrystusowi Słudze przez Ręce Niepokalanej Matki Kościoła oraz Świętych: Jana Pawła II, Andrzeja Boboli, Tomasza More’a patrona rządzących i polityków oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Diakonia Społeczna zachęca do codziennego odmawiania różańca, modlitwy za Ojczyznę słowami ks. Piotra Skargi oraz modlitwy do Niepokalanej Jutrzenki Wolności ks. Franciszka Blachnickiego.

Rada ds. Społecznych KEP przygotowała dokument – „VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA”, które możemy znaleźć na stronie oaza.pl. Ruchu Światło – Życie oraz na stronie KEP.

Mirosława i Marek Chmielewicz

Centralna Diakonia Społeczna Ruchu Światło – Życie