Słowa od Diakonii Ewangelizacyjnej Domowego Kościoła w Diecezji Bydgoskiej.

Słowa od Diakonii Ewangelizacyjnej Domowego Kościoła w Diecezji Bydgoskiej.

Parę słów o naszej Diakonii Ewangelizacyjnej, która jest częścią Domowego Kościoła w Diecezji Bydgoskiej.

Mamy na celu „kerygmat Ewangelii” czyli głoszenie dobrej wiadomości o tym, że Bóg nas kocha, że zbawił nas w Jezusie Chrystusie, że posyła nam Swego Ducha i prowadzi do wspólnoty!

W dzisiejszym konsumpcyjnym stylu życia jak nigdy dotąd w historii ludzkości potrzeba świadków miłości Jezusa. Jedność w rodzinach, narodzie i świecie jest niszczona poprzez brak relacji osobowej z Jezusem.

Duch Święty wykonuje, posługując się nami, następujące dzieła:

ewangelizujemy rodziców dzieci przygotowujących się do 1 Komunii, głosimy świadectwa o czystości przedmałżeńskiej i małżeństwie, współorganizujemy tzw. niedziele świadectw w parafiach, posługujemy modlitwą wstawienniczą podczas mszy wotywnych do Ducha Świętego, organizujemy rekolekcje ewangelizacyjne w Swarzewie dla rodzin.

Zapraszamy osoby chętne do współpracy z Duchem Świętym w naszej diakonii. Żniwo wielkie a robotników mało. Czy Miłość jest kochana?

Odpowiedzialnymi za diakonię jesteśmy od października 2019r. Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi za zaufanie jakim nas obdarzył, powierzając nam prowadzenie tej diakonii. 

Może gdy czytasz ten tekst, to czujesz w sercu powołanie do podjęcia posługi w tej Diakonii? A może Duch Swięty podpowiada Wam, drodzy małżonkowie, podjęcie odpowiedzialności za Diakonię jako para odpowiedzialna? 

Pozdrawiamy w Panu Jezusie

Justyna i Krzysztof