Każdy sakrament jest znakiem pewnej rzeczywistości, znakiem skutecznym, który sprawia to, co oznacza. Postawmy sobie pytanie: czego znakiem jest Eucharystia, co oznacza i co sprawia? Poprawna odpowiedź brzmi: Eucharystia jest znakiem jedności, zjednoczenia; zjednoczenia ludzi z Bogiem i zjednoczenia ludzi pomiędzy sobą. Łacińskie słowo zjednoczenie: communio. Ale właśnie w tym słowie „communio” w tradycji Kościoła zawsze widziano wymiar podwójny: „communio cum Christo et inter nos”. To znaczy: zjednoczenie z Chrystusem i zjednoczenie między nami. Tych dwóch aspektów Komunii nie można od siebie oddzielić”.

/ks. Franciszek Blachnicki/

 

Drodzy Moderatorzy, Animatorzy i Oazowicze

Zbliża się początek nowego roku formacyjnego, dlatego w imieniu Diakonii chciałbym wszystkich zaprosić do wspólnej modlitwy podczas Powakacyjnego Dnia Wspólnoty.

Odbędzie się on 5 września w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na Ugorach w Bydgoszczy. Rozpoczniemy zawiązaniem wspólnoty o godzinie 14.30. Msza święta rozpocznie się o godzinie 15.00. Po uroczystej Eucharystii zapraszamy do uczestnictwa w agapie i dzielenia doświadczeniem tegorocznych rekolekcji. Niech tego dnia nikogo z nas nie zabraknie.

 

Niech zachętą będą także słowa ks. Franciszka:

„Szczytowym wyrazem jedności jest wspólna Uczta Eucharystyczna: [w niej] pożywamy ten sam Chleb, zasiadamy do tego samego stołu. Od początku ludzkości zasiadanie do wspólnego stołu i wspólne spożywanie posiłku było znakiem jedności, pokoju, miłości. Dlatego Chrystus wybrał ten znak, żeby wyrazić jedność, którą przyszedł nam dać, którą przyszedł stworzyć: jedność naszą z Ojcem, jedność braterską pomiędzy nami”.

ks. Piotr Poćwiardowski