Zaproszenie Diakonii Modlitwy na Adoracje Najświętszego Sakramentu 5 października 2013r

Zaproszenie Diakonii Modlitwy na Adoracje Najświętszego Sakramentu 5 października 2013r

Adoracja Najświętszego Sakramentu

5 października 2013r. – sobota 

parafia MB Częstochowskiej ul.Żmudzka 2 (rondo fordońskie)

Adoracja rozpocznie się po Mszy Świętej o 18.00 od ok.18.40 do 19.20 w kościele.

Serdecznie zapraszamy Diakonia Modlitwy RŚŻ.