Apel Diakonii Ewangelizacji

Apel Diakonii Ewangelizacji

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! 2Tm 1, 7-8

Ewangelizacji nie będzie bez udziału rodzin !
W dniach 19 – 22 września było nam dane uczestniczyć w II Kongresie Nowej Ewangelizacji. Kongres odbywał się pod hasłem „ Obudzić olbrzyma – nowa ewangelizacja w parafii”

w warszawskiej parafii Wniebowstąpienia na Ursynowie i zgromadził ponad 500 osób reprezentujących różne diecezje, stany, ruchy i wspólnoty. Znaczącą grupę stanowili członkowie Ruchu Światło-Życie, zarówno młodzież jak i członkowie DK. Rekolekcje dla uczestników prowadził ks. biskup Grzegorz Ryś a prelekcje prowadzili zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Ruch Światło-Życie zaakcentował w sposób znaczący swoją obecność poprzez przeprowadzenie warsztatów ukazujących metodę ewangelizacji parafii wg. założeń o. Franciszka Blachnickiego. Członkowie Ruchu koordynowali także pracę jednej z grup uczestniczących w ewangelizacji bezpośredniej wśród mieszkańców Ursynowa.
Nie chcielibyśmy streszczać tutaj wszystkich treści i poszczególnych wystąpień. Dla zainteresowanych podajemy adres strony, gdzie można zaczerpnąć więcej informacji:
http://nowaewangelizacja.org
Chcieliśmy natomiast podzielić się kilkoma myślami, które zrodziły się w nas w trakcie i po Kongresie. Pojechaliśmy na Kongres w poczuciu, że jest to szczególne forum na którym spotkamy prawdziwych świadków Jezusa, przekonanych, że swojego przeżywania wiary nie mogą zatrzymać dla siebie. Tu także, takie mamy przeświadczenie, mogliśmy w pełni doświadczyć czym jest żywy Kościół. W całej swej różnorodności, ale też jedności i zapale głoszenia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Jedno zdanie uderzyło nas szczególnie. Nowej Ewangelizacji nie będzie bez udziału rodzin ! Nadzieją Nowej Ewangelizacji jest rodzina – mówił ks. Biskup Nicolas Di Marzio. Każda rodzina jest małym kościołem, kolebką chrześcijańskiej cywilizacji. Dom jest sanktuarium,
w którym wzrasta świętość życia, jest fundamentem, na którym trzeba budować parafie. To w rodzinie uczymy się miłości, wspólnoty, dzielenia się z innymi. Rodzina jako pierwsze środowisko wiary jest fundamentem. Jeśli nie będzie on wystarczająco mocny, to mury, które będziemy chcieli wznieść by zbudować nasz wspólny dom się zachwieją. Zresztą właśnie tak się dzieje. By rodziny się rozwijały muszą rodzić się dzieci, a potem muszą one wzrastać w środowisku, gdzie wiara w Chrystusa nie jest dodatkiem ale istotą relacji małżeńskich i rodzinnych. Tak uformowana rodzina ma też zadanie by sama wzrastając
w wierze dbała o to, by wartości, którymi żyje przekazywać na zewnątrz.
Tu rodzi się pytanie, które kierujemy w sposób szczególny do małżeństw z DK. Czy jest w Was zapał ewangelizacyjny? Czy chcecie dzielić się swoim doświadczeniem spotkania
z Chrystusem, którego uznajecie za swojego Pana i Zbawiciela? Jeśli tak, to czy w całym naszym diecezjalnym DK nie ma małżeństw, które byłyby gotowe, na miarę swoich możliwości, włączyć się w działania Diakonii Ewangelizacyjnej? Ruch nie może być
w bezruchu, bo wtedy kurczy się i ginie!
W czasie swoich nauk ks. biskup Ryś mówił, że ludzie świeccy mają pierwszorzędne znaczenie dla Nowej Ewangelizacji: „Trzeba się zastanowić co rodzi się ze wspólnego słuchania Słowa, wspólnej modlitwy? Apostołowie tworzyli zespół.”
Wszyscy wiemy, że czas jest trudny, jednak – jak mówił biskup Di Marzio – ważne jest nawrócenie i pojednanie. Nowe wspólnoty muszą wnosić życie w parafie, przejść od stanu utrzymania do misji!
Zarówno Rzymski Synod Biskupów, jak i prelegenci obecni na Kongresie podkreślali wielki potencjał ewangelizacyjny drzemiący w naszych parafiach. To nie kto inny, jak o. Blachnicki jako jeden z pierwszych dostrzegał ten potencjał i opracował program, który temu celowi miał i nadal ma służyć. Trzeba naszego przebudzenia by przebudziły się nasze parafie!!!
Apelujemy do wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji rozeznania swojego miejsca
w Ruchu. Jeśli mamy za sobą przeżytą formację podstawową, a nawet przeżyty I czy II stopień oazy, to co nas wstrzymuje przed włączeniem się w pracę diakonii? A może rozeznacie, że warto zaangażować się w prace Diakonii Ewangelizacji? Ciągle na Was czekamy i modlimy się nieustannie w tej intencji. Oczywiście nasze zaproszenie kierujemy też do młodzieży i osób dorosłych nie będących w DK. Ciągle na Was czekamy i modlimy się nieustannie w tej intencji.

Asia i Marek Dłuscy
Diakonia Ewangelizacji